HiFi

My v Marantzi veríme, že pravým tajomstvom HiFi je reprodukcia kúzla nahrávky. Je to o vnímaní hudby tak, ako to mal umelec v zámere. Samozrejme takýto prístup k reprodukcií vyžaduje vysokokvalitné komponenty. Marantz dôkladne vyberá jednotlivé komponenty pre svoje prístroje pre dosiahnutie najlepších výsledkov v reprodukcií.