Gwarancja | Marantz™

Gwarancja

Gwarancja

Jeśli zakupisz swój fabrycznie nowy produkt Marantz u autoryzowanego dealera Marantz, będziesz miał gwarancję uzyskania pełnej TRZYLETNIEJ gwarancji na produkty z serii PREMIUM (z wyłączeniem uniwersalnych pilotów zdalnego sterowania) oraz DWIELETNIEJ gwarancji na wszystkie pozostałe produkty (seria RANGE i uniwersalne piloty zdalnego sterowania). Produkty z serii Premium można rozpoznać po numerze modelu. W przypadku, gdy produkt firmy MARANTZ ulegnie uszkodzeniu w okresie obowiązywania gwarancji, należy zwrócić go do autoryzowanego sprzedawcy, u którego został zakupiony. Sprzedawca może wtedy uhonorować produkt zgodnie z warunkami gwarancji. Prosimy pamiętać o dołączeniu kopii dowodu sprzedaży oraz szczegółowych informacji dotyczących usterki.

Kliknij tutaj, aby znaleźć autoryzowanego dealera Marantz w swoim kraju.

Z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej, niniejsza gwarancja obejmuje części i wykonaną pracę w celu usunięcia wszystkich wad materiałowych i wykonawczych.

Następujące elementy nie są objęte gwarancją:

1) Uszkodzenia, pogorszenie jakości, nieprawidłowe działanie lub brak zgodności ze specyfikacjami wydajności wynikającymi z:
 
a) Wypadków, działań natury, niewłaściwego użytkowania, nadużywania lub nieautoryzowanej modyfikacji produktu.

b) Nieprawidłowej instalacji, usuwania lub konserwacji, lub nieprzestrzegania instrukcji dostarczonych z produktem.

c) Naprawy lub próby naprawy przez osoby nieupoważnione przez firmę Marantz do naprawy produktu.

d) Jakiejkolwiek przesyłki produktu (roszczenia muszą być przedstawione przewoźnikowi)

e) Jakiejkolwiek przyczyny innej niż wada produktu

2) Czyszczenie, wstępna konfiguracja, sprawdzenie bez stwierdzenia wad lub opłaty poniesione za instalację, usunięcie lub ponowną instalację produktu.
 
3) Każdy produkt, na którym numer seryjny został zmieniony lub usunięty.
 
4) Baterie.

5) Akcesoria, w tym między innymi baterie, kable, sprzęt montażowy i uchwyty, akcesoria do czyszczenia, antena i odłączane przewody zasilające.
 
6) Gwarancja jest nieważna, jeśli zakup został dokonany u kogokolwiek innego niż autoryzowany dealer Marantz.

 
Kto może egzekwować gwarancję?

Niniejsza gwarancja może być egzekwowana wyłącznie przez pierwotnego nabywcę i nie podlega przeniesieniu.

Co pokryje firma Marantz

Zapłacimy za wszystkie koszty robocizny i materiałów dla elementów objętych gwarancją. Pokrycie kosztów wysyłki jest omówione w następnym rozdziale niniejszej gwarancji.

Jak można oddać urządzenie do serwisu?

1) Jeśli urządzenie wymaga naprawy i jest po okresie gwarancyjnym, należy skontaktować się pisemnie z działem obsługi klienta firmy Marantz UK. Dane adresowe można znaleźć w sekcji "Contact Us" na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Państwa o nazwie i lokalizacji jednego lub kilku autoryzowanych agentów serwisowych firmy Marantz, u których można dokonać naprawy.
 
2) Musisz pokryć wszelkie koszty wysyłki, jeśli konieczne jest wysłanie produktu do serwisu. Jednakże, jeśli niezbędne naprawy są objęte gwarancją, pokryjemy koszty wysyłki do i z dowolnego miejsca w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii, pod warunkiem, że jest to miejsce od sprzedawcy, w którym produkt został pierwotnie zakupiony.
 
3) W każdym przypadku, gdy wymagana jest usługa gwarancyjna, należy przedstawić oryginalny paragon sprzedaży z datą lub inny dowód zakupu z datą. Dowód zakupu musi zawierać nazwisko nabywcy oraz nazwę punktu sprzedaży detalicznej, w którym produkt został zakupiony.

Ograniczenia gwarancji dorozumianych

Wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego zakupu są ograniczone w czasie do okresu obowiązywania niniejszej gwarancji.

Wyłączenie odpowiedzialności za szkody

Odpowiedzialność firmy Marantz za każdy wadliwy produkt jest ograniczona do naprawy lub wymiany produktu według uznania firmy Marantz. Firma Marantz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych produktów spowodowane jakimikolwiek wadami produktów firmy Marantz, za szkody wynikające z niedogodności lub utraty możliwości korzystania z produktu, ani za żadne inne szkody, zarówno przypadkowe, jak i wynikowe.

Roszczenie gwarancyjne

Firma Marantz zaleca skontaktowanie się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, aby mógł on zweryfikować roszczenie dotyczące produktu, a następnie w razie potrzeby uznać je w ramach gwarancji.