Polityka prywatności| Marantz™

Polityka prywatności

Ogólna polityka prywatności Masimo Consumer

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2023 r.

Jako Masimo Consumer przedstawiamy niniejszą ogólną politykę prywatności Masimo Consumer w celu objaśnienia, jak gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z naszych produktów i aplikacji, biorą udział w naszych wydarzeniach, odwiedzają nasze strony internetowe, oraz jakie prawa mogą Państwu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki DEI Sales, Inc., jej grup operacyjnych, jednostek zależnych, oddziałów i marek takich jak Boston Acoustics, Bowers & Wilkins, Classé, Definitive Technology, Denon, HEOS, Marantz, Masimo oraz Polk, zwanych dalej łącznie „Masimo Consumer” lub określanych zaimkami pierwszej osoby liczby mnogiej.

W Masimo Consumer zobowiązujemy się do ochrony i respektowania Państwa prywatności oraz bezpieczeństwa informacji dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych (zwanych dalej „danymi osobowymi”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z zapisami m.in. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa, kalifornijskiej Ustawy o ochronie prawa do prywatności (CPRA), australijskiej Ustawy o prywatności, japońskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (APPI), chińskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (PIPL) oraz równorzędnymi wymogami innych krajów.

W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o sposobach, w jakie przetwarzamy Państwa dane osobowe, i Państwa prawach dotyczących tych danych. Należy zwrócić uwagę, że w niniejszej polityce ujęto dodatkowe szczegółowe przepisy lokalne, jeśli mają zastosowanie. Przepisy te ujęte zostały w artykule 13. 

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania związane z niniejszą polityką i naszymi procedurami ochrony danych należy kierować na adres e-mail [email protected] lub pisemnie do naszego Koordynatora ds. Prywatności w danym regionie:

Ameryki, Australia i Nowa Zelandia
Masimo Americas Inc.
Do wiadomości: Director of Privacy and Data Protection
52 Discovery, Irvine, CA 92618
USA

Azja
D&M Holdings Inc.
D&M Building, 2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa,
Japonia

UE, Zjednoczone Królestwo i pozostałe regiony
D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven
Niderlandy

Spis treści

1. Czy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do Państwa?
2. Jakie dane osobowe przetwarza Masimo Consumer?
3. Czy używamy plików cookie?
4. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
5. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
7. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
8. Jak chronimy Państwa dane osobowe?
9. Jakie mają Państwo prawa?
10. Reklama ukierunkowana
11. Standard Global Privacy Control (GPC) i sygnały typu „Nie śledź”
12. Aktualizacje niniejszej polityki prywatności
13. Dodatkowe informacje dla mieszkańców UE

1. Czy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do Państwa?

Niniejsza polityka ma zastosowanie do Państwa, jeśli Masimo Consumer przetwarza Państwa dane osobowe. Rozumie się przez to gromadzenie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, kiedy:

 • odwiedzają Państwo naszą stronę internetową,
 • kupują i korzystają Państwo z naszych produktów łączących się z internetem,
 • pobierają Państwo nasze aplikacje lub oprogramowanie,
 • decydują się Państwo zarejestrować swój produkt lub założyć u nas konto,
 • wchodzą Państwo w interakcje z naszymi kwestionariuszami, promocjami i ankietami lub odpowiadają na nasze działania marketingowe,
 • decydują się Państwo na otrzymywanie od nas ofert lub tekstów takich jak biuletyny lub aktualizacje i oferty produktów,

 

Dzieci do 16 roku życia

Nasze strony internetowe kierowane są do ogółu odbiorców, nie są zaś adresowane do dzieci. Chcemy chronić prywatność dzieci do 16 roku życia. Jeśli masz 16 lub mniej lat, musisz otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych. Nigdy umyślnie nie pozyskujemy ani nie próbujemy pozyskać danych osobowych od dzieci ani nie wymagamy od nich podania takich danych.

2. Jakie dane osobowe przetwarza Masimo Consumer?

W toku naszej działalności biznesowej i świadczenia usług możemy przetwarzać dane osobowe

klientów (potencjalnych i istniejących) oraz odwiedzających stronę internetową, takie jak:

 • informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres (lub adres firmy, jeśli dotyczy), adres e-mail i numer telefonu;
 • dane personalne: wiek, płeć;
 • informacje o wysyłce: adres wysyłki i adres na fakturze, metoda płatności, numer karty kredytowej lub debetowej, numer weryfikacyjny i data ważności;
 • informacje o zakupie: rejestracja gwarancji i historia zakupów, w tym wysyłane ilości;
 • informacje o produktach: informacje, które uzyskujemy, gdy korzystają Państwo z naszych produktów lub pobierają nasze oprogramowanie bądź oprogramowanie sprzętowe, w tym informacje o rejestracji/subskrypcji, ustawienia produktu, monitorowanie doświadczeń użytkowników, dziennik online (awarii), profilowanie anonimowe, lokalizacja kraju, lokalna pamięć masowa;
 • informacje o koncie: w tym szczegóły logowania do naszych kont użytkowników wraz z Państwa adresem e-mail i innymi informacjami, które udostępniają Państwo za pośrednictwem swojego konta;
 • informacje o preferencjach i użytkowniku takie jak nasza komunikacja z Państwem, w tym za pośrednictwem czatu, historia powiązanych działań handlowych, informacje ankietowe, preferencje zakupowe, skargi i inne informacje, które zdecydowali się Państwo udostępnić w związku z korzystaniem z naszych usług;
 • informacje generowane automatycznie: w tym data i sygnatury czasowe, treść i (pod)strony odwiedzane przez Państwa w naszej witrynie lub podczas korzystania z naszych aplikacji, czas spędzony na każdej (pod)stronie, szczegóły witryny odsyłającej i terminy wyszukiwania użyte przed otwarciem strony, Państwa system operacyjny i przeglądarka, język domyślny przeglądarki, lokalizacja sieciowa, wersja programu Flash na komputerze, informacja o obsłudze JavaScript, rozdzielczość ekranu, parametry przetwarzania kolorów na ekranie, adres IP, niepowtarzalny identyfikator urządzenia lub użytkownika;
 • informacje z mediów społecznościowych: w zależności od wybranych przez Państwa ustawień prywatności na poszczególnych platformach społecznościowych pewne dane osobowe dotyczące Państwa aktywności internetowej i profili społecznościowych, np. zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcie, opublikowane posty, mogą być udostępniane Masimo Consumer. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, prosimy o zmianę ustawień prywatności w platformach społecznościowych, z których Państwo korzystają;
 • udostępnione nam dane osób trzecich: jeśli wybiorą Państwo wysyłkę naszych produktów do innej osoby lub podmiotu zewnętrznego (np. znajomych, rodziny, pracy), wykorzystamy podane przez Państwa dane w celu realizacji zlecenia wysyłki. To na Państwu spoczywa obowiązek uzyskania zgody takiej osoby lub podmiotu na przekazanie nam danych osobowych.

 

3. Czy używamy plików cookie?

Tak, Masimo Consumer wykorzystuje na swoich stronach internetowych pliki cookie i podobne technologie. Na podstawie określonych plików cookie Masimo Consumer automatycznie przetwarza dane osobowe. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i podobnych technologiach, z których korzystamy.

4.  W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • dostarczanie Państwu naszych produktów i usług,
 • aktywacja lub rejestracja określonych produktów i usług bądź poprawa funkcjonalności,
 • cele badawcze, aby ulepszać nasze produkty i usługi,
 • optymalizacja naszych produktów i usług oraz umożliwienie prowadzenia badań rynku,
 • odpowiedź na Państwa prośby i przekazanie Państwu żądanych informacji oraz usług,
 • marketing i reklama,
 • zarządzanie naszymi produktami, usługami i działalnością,
 • zapewnienie obsługi klienta oraz rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów,
 • przechowywanie Państwa preferencji do wykorzystania w przyszłych interakcjach i komunikacji ze strony Masimo Consumer, aby wyeliminować konieczność ponownego zbierania danych,
 • przesyłanie spersonalizowanych wiadomości, ankiet, ofert specjalnych i reklam odpowiadających Państwa zainteresowaniom zgodnie z informacjami udostępnionymi nam przez Państwa oraz zebranymi za pomocą plików cookie lub podobnych technologii w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych / mediów społecznościowych / blogów i produktów Masimo Consumer,
 • informowanie Państwa o nowych produktach i usługach oraz umożliwienie ich testowania,
 • wypełnienie naszych zobowiązań prawnych, branżowych i regulacyjnych,
 • przeprowadzanie audytów, np. audytów księgowych,
 • zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie,
 • obrona przed roszczeniami prawnymi i dochodzenie takich roszczeń,
 • cele związane z fuzjami i przejęciami,

 

Powyższe cele przetwarzania są zgodne z podstawami prawnymi przetwarzania wskazanymi w sekcji 2 niniejszej polityki prywatności.

Nieudostępnienie przez Państwa swoich danych osobowych może mieć następujące skutki:

 • Możemy nie być w stanie dostarczyć aktualizacji produktów Masimo Consumer, z których Państwo korzystają, lub takie aktualizacje będą dostarczone z opóźnieniem.
 • Możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu zamówionych przez Państwa usług.
 • Może nastąpić opóźnienie w świadczeniu przez nas usług lub naszej odpowiedzi na Państwa zamówienie na usługi.
 • Należące do Państwa produkty Masimo Consumer mogą nie działać w sposób zamierzony (np. znajomość państwa preferencji muzycznych lub preferowanych źródeł muzyki pozwala nam szybciej udostępniać pewne treści i opcje wyboru w trakcie odtwarzania muzyki).

 

5.  Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

  • wyrazili Państwo na to zgodę,
  • zawarliśmy z Państwem umowę w celu dostarczenia naszego produktu lub usługi,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszego zobowiązania prawnego,
  • przetwarzanie jest niezbędne w związku z naszym uzasadnionym interesem.

 

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, mogą Państwo w każdej chwili wycofać taką zgodę. Przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody pozostanie zgodne z prawem.

Przetwarzanie Państwa danych ze względu na nasz uzasadniony interes dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż do momentu, w którym przestaje być to konieczne do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Okres przechowywania przez nas niektórych danych osobowych wynika z przepisów prawa lub obowiązujących okresów przedawnienia.

Po upływie okresu przechowywania usuniemy Państwa dane osobowe lub poddamy je anonimizacji, chyba że będziemy musieli przechowywać je dalej z innych powodów. Dane będziemy przechowywać dłużej zawsze, gdy będziemy mieć ku temu podstawę prawną. Będą one wtedy udostępniane wyłącznie do celu wynikającego z tej podstawy.

W przypadku sporu między Państwem a Masimo Consumer możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres.

7. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • spółkom w ramach naszej grupy: nasze jednostki zależne, jednostki powiązane i grupy operacyjne mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych (zgodnie z sekcją 2 powyżej) w jednym z celów wskazanych wyżej w sekcji 4;
 • zewnętrznym dostawcom usług / podmiotom przetwarzającym: to podmioty zewnętrzne przetwarzające Państwa dane osobowe w naszym imieniu. Takie podmioty zewnętrzne pomagają nam dostarczać Państwu nasze produkty (np. operatorzy płatności, magazyny, firmy dostawcze) i prowadzić działalność (np. agencje marketingowe lub dostawcy hostingu, platformy komunikacji marketingowej, systemy analityczne i sprawozdawcze). Umożliwiają one również naszym aplikacjom przechowywanie i dostarczanie treści muzycznych, które mogą być przesyłane strumieniowo z naszych serwerów do produktów Masimo Consumer;
 • poprzez pliki cookie: zgodnie z powyższym oraz naszą Polityką plików cookie, pliki cookie i podobne znaczniki udostępniane są podmiotom zewnętrznym takim jak platformy społecznościowe i firmy analityczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową;
 • organom ścigania/rządowym: możemy mieć obowiązek przekazania Państwa danych osobowych w związku z wezwaniem lub nakazem sądowym, dochodzeniem regulacyjnym lub w celu wypełnienia innych procedur bądź zobowiązań prawnych;
 • w ramach wykonywania naszych uprawnień: możemy musieć udostępnić Państwa dane osobowe w celu ustalenia bądź wykonania przysługujących nam praw lub w związku z transakcją korporacyjną taką jak zbycie, fuzja, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, bądź w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

 

Podmioty zewnętrzne będą wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach opisanych powyżej i zgodnie z naszymi instrukcjami. Współpracujemy wyłącznie z takimi podmiotami przetwarzającymi, które udzielają dostatecznych gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Ponadto w celu ochrony Państwa praw zawieramy z tymi podmiotami umowy, które określają zasady wykorzystywania przez nie Państwa danych i ich stosunek z Masimo Consumer.

Podmiotom zewnętrznym możemy udostępniać też określone anonimowe dane, które nie pozwalają na Państwa zidentyfikowanie. Możemy na przykład przekazać informacje o całkowitej liczbie użytkowników określonej usługi lub produktu.

Nigdy nie sprzedamy ani nie wypożyczymy Państwa danych żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. Cała komunikacja skierowana do Państwa pochodzić będzie od Masimo Consumer, jej spółek i marek. Nie będziemy udostępniać podmiotom zewnętrznym Państwa danych w celach marketingowych, chyba że odbywa się to zgodnie z zawartą umową lub wyrazili Państwo na to zgodę.

8. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna i stosujemy odpowiednie środki, by zapobiegać nadużyciu, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionej modyfikacji danych. Przykładowo, wdrożyliśmy mechanizmy kontroli dostępu, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia systemowe i sieciowe, takie jak zapory sieciowe, szyfrowanie i poprawki, chronimy urządzenia przenośne odpowiednimi hasłami, a wszyscy nasi pracownicy muszą traktować Państwa dane osobowe w sposób poufny.

Dostępu do Państwa danych osobowych udzielamy tylko osobom, które mają ku temu faktyczną potrzebę biznesową. Osoby przetwarzające Państwa dane osobowe będą robić to wyłącznie w zatwierdzony sposób i z zachowaniem poufności. Wdrożyliśmy też procedury postępowania w razie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. O podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych powiadomimy Państwa i stosowne organy regulacyjne, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Wszystkie informacje przekazywane nam przez Państwa są przechowywane na zabezpieczonych serwerach. W wypadku określonych części naszej witryny, do których otrzymali (lub wybrali) Państwo hasło, to Państwo odpowiadają za zachowanie hasła w tajemnicy. Nie należy nikomu udostępniać swojego hasła.

Niestety niezależnie od zastosowanych środków, nigdy nie uda się zapewnić w pełni bezpiecznego transferu danych. W związku z tym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które udostępniają nam Państwo przez internet, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Robią to Państwo na własną odpowiedzialność.

W razie podejrzenia, że Państwa dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub zostały niewłaściwe wykorzystane, a także w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu.

9. Jakie mają Państwo prawa?

W zależności od miejsca zamieszkania może Państwu przysługiwać jedno lub więcej z niżej wskazanych praw dotyczących danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków i ograniczeń przewidzianych przepisami ochrony danych obowiązującymi w kraju lub jurysdykcji zamieszkania:

 • prawo dostępu: mają Państwo prawo zażądać od nas kopii posiadanych przez nas danych na swój temat i szczegółowych informacji o tym, jak je wykorzystujemy. Ze względu na prawa i wolności innych osób możemy jednak nie być w stanie udostępnić kopii wszystkich danych. Uzyskanie żądanych informacji może wymagać od Państwa potwierdzenia swojej tożsamości;
 • prawo do sprostowania: mają Państwo prawo żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych, które uważają za niekompletne lub nieprawidłowe;
 • prawo do sprzeciwu: mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Mogą Państwo w dowolnej chwili zażądać od nas zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. W razie takiego żądania przestaniemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w takich celach. Jeśli zgłoszą Państwo stosowny sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach wynikających z naszego uzasadnionego interesu, chyba że będziemy mieć ważną i uzasadnioną podstawę dla takiego przetwarzania. Uwaga: dostarczanie przez nas określonych usług lub korzyści może być niemożliwe, jeśli nie będziemy mogli przetwarzać potrzebnych do tego danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: mają Państwo prawo żądania od nas (tymczasowego) zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład wtedy, gdy sprawdzamy prawidłowość Państwa danych;
 • prawo do bycia zapomnianym / prawo do usunięcia danych: mają Państwo prawo żądania od nas usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych. Możemy nie spełnić takiego żądania, jeśli musimy przechowywać określone dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych bądź regulacyjnych lub jeśli zniszczenie danych jest technicznie niemożliwe;
 • prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo żądania od nas przekazania swoich danych osobowych wybranemu podmiotowi zewnętrznemu. Z tego prawa można skorzystać tylko wtedy, gdy to Państwo udostępnili nam swoje dane osobowe, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z naszej umowy zawartej z Państwem;
 • prawo do wycofania zgody: mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po wycofaniu takiej zgody przetwarzanie zostanie przerwanie, gdy tylko będzie to możliwe. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może ponadto wpłynąć na dostarczanie Państwu naszych produktów i usług, zgodnie z sekcjami 4 i 5 niniejszej polityki prywatności;
 • prawa związane ze zautomatyzowanym procesem decyzyjnym: mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeśli podjęto wobec Państwa zautomatyzowaną decyzję, z której skutkami się Państwo nie zgadzają, mają Państwo prawo żądać od nas zweryfikowania takiej decyzji.

 

Należy pamiętać, że musimy godzić Państwa prawa i żądania ich wykonania z naszymi prawami i obowiązkami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ochrony praw i wolności innych osób.

Żądania i skargi można kierować na adres e-mail [email protected]

Uprzejmie prosimy, by w zgłoszeniu żądania:

 1. podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do komunikacji w sprawie tego żądania;
 2. określić rodzaj danych osobowych, których dotyczy żądanie;
 3. możliwie jak najdokładniej określić system danych, w którym dane osobowe są prawdopodobnie przechowywane;
 4. przedstawić potwierdzenie swojej tożsamości;
 5. w razie żądania sprostowania wskazać, dlaczego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, oraz sposób, w jaki powinny zostać poprawione lub uzupełnione.

 

W ciągu czterech tygodni od otrzymania żądania lub sprzeciwu poinformujemy Państwa na piśmie lub w wiadomości e-mail (i) o działaniach, które zostały lub zostaną podjęte przez Masimo Consumer w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie albo (ii) o ostatecznej dacie, kiedy zostaną Państwo poinformowani o stanowisku Masimo Consumer wobec swojego zgłoszenia, przy czym data ta nie może wypadać później niż po ośmiu tygodniach od momentu otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia.

Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego lub urzędu ochrony danych osobowych zgodnie z Państwa krajem lub jurysdykcją zamieszkania.

10. Reklama ukierunkowana

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak sieci reklamowe, partnerzy dystrybucyjni, mobilne sieci reklamowe, dostawcy usług analizy i pomiaru oraz innymi spółkami trzecimi w celu personalizacji treści i wyświetlania reklam w witrynach stron trzecich, np. w aplikacjach mobilnych i usługach online. Możemy udostępniać niektóre dane takim spółkom oraz wykorzystywać pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne narzędzia w celu zbierania informacji dotyczących użytkowania i przeglądania sieci w ramach Masimo Services, jak również na stronach, w aplikacjach i usługach podmiotów zewnętrznych. Mogą one obejmować adresy IP, informacje o lokalizacji, identyfikator urządzenia, pliki cookie, piksele, identyfikatory reklamowe i inne identyfikatory, jak również informacje dotyczące przeglądania. Dane te wykorzystujemy, aby zapewnić Państwu bardziej dostosowane reklamy i treści oraz ocenić ich efektywność.

Jeśli znajdują się Państwo w USA, mogą Państwo otrzymać więcej informacji o reklamach ukierunkowanych pochodzących od uczestniczących zewnętrznych sieci reklamowych lub zrezygnować z ich otrzymywania na stronie aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). Mogą Państwo również pobrać aplikację DAA AppChoices (youradchoices.com/appchoices), aby mieć pod kontrolą reklamy oparte na zainteresowaniach w Państwa aplikacjach. Ponadto użytkownicy w UE mogą otrzymać więcej informacji na stronie youronlinechoices.eu (Europejskie Stowarzyszenie Interaktywnej Reklamy Cyfrowej).

11. Standard Global Privacy Control (GPC) i sygnały typu „Nie śledź”

Global Privacy Control (GPC) to ustawienie w Państwa przeglądarce, które powiadamia strony internetowe o Państwa preferencjach w zakresie prywatności (takich jak „nie śledź”, „nie udostępniaj” lub „zrezygnuj” z udostępniania danych osobowych bez swojej zgody) poprzez przesłanie sygnału do odwiedzanej przez Państwa strony. Nasza amerykańska strona internetowa umożliwia odbieranie sygnałów GPC i rozpoznaje Państwa preferencje dotyczące sygnałów GPC. W większości przypadków, aby przesłać sygnał GPC, muszą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub dodać aplikację bądź rozszerzenie do przeglądarki w celu umożliwienia jej przesyłania sygnałów GPC. Więcej informacji o standardzie Global Privacy Control znajdą Państwo na stronie https://globalprivacycontrol.org/ 

Niektóre przeglądarki internetowe wykorzystują inne sygnały typu „Nie śledź” (DNT), aby przekazać, że nie życzą sobie Państwo śledzenia swoich aktywności online. Należy pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki zapewniają opcje DNT, a sygnały DNT nie zostały jeszcze zunifikowane. W związku z tym możemy nie odpowiadać na wszystkie sygnały DNT.

12. Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie przyszłe zmiany wprowadzane w niniejszej polityce będą publikowane na tej stronie internetowej. W związku z tym zalecamy odwiedzanie tej strony od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się aktualizacje lub zmiany niniejszej polityki prywatności. W stosownych przypadkach poinformujemy Państwa o każdej istotnej zmianie za pomocą wiadomości e-mail lub w inny odpowiedni sposób.

13. Dodatkowe informacje dla mieszkańców UE

Czy Państwa dane osobowe przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z dostarczaniem naszych usług i produktów musimy czasem udostępniać Państwa dane osobowe stronom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np.:

 • naszym jednostkom zależnym i powiązanym, biurom lub członkom grupy,
 • naszym dostawcom usług lub podmiotom przetwarzającym,
 • Państwu, jeśli mają Państwo siedzibę poza EOG,
 • wtedy, gdy produkty i usługi dostarczane Państwu zawierają komponent międzynarodowy.

 

Masimo Consumer może przechowywać Państwa dane osobowe w chmurze. Oznacza to, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Masimo Consumer przez dostawcę usług w chmurze i mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach na świecie. Masimo Consumer stosuje środki organizacyjne i stara się zawierać z podmiotami zewnętrznymi trzecimi umowy tak, by chronić Państwa dane osobowe i nakładać na dostawców usług w chmurze podobne, ale nie mniej surowe wymogi bezpieczeństwa. Również zgodnie z tymi wymogami Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej.

Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym lub naszym spółkom spoza EOG, zapewniamy tym danym poziom ochrony podobny do tego, którego wymaga RODO. W tym celu stosujemy co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 

 • kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych: przekazujemy Państwa dane osobowe do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, np. do Zjednoczonego Królestwa; lub
 • zatwierdzone mechanizmy transferu danych: Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe do kraju, wobec którego Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony lub którego nie dotyczą odstępstwa dla określonych transferów, chronimy Państwa dane osobowe poprzez stosowanie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, wewnątrzgrupowych umów o przesyłanie danych lub innych równoważnych rozwiązań. Daje nam to pewność, że podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy Państwa dane osobowe, stosują te same standardy ochrony danych co obowiązujące w EOG. W razie potrzeby będziemy też stosować dodatkowe środki zabezpieczające transfer Państwa danych osobowych.