Terms of Use | Marantz™

Villkor

Villkor

  • Även om noggrannhet har vidtagits för att säkerställa att informationen på Marantz företagshemsida och de andra Marantz-webbplatserna (tillsammans kallade "webbplatser") är korrekt, TILLHANDAHÅLLS INFORMATION PÅ DESSA WEBBPLATSER UTAN NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MARANTZ ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG VARA ANSVARIGA I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DEN INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG, OM INTE ANNAT SPECIFIKT ANGES. Marantz garanterar inte att webbplatserna eller servrarna som gör dessa webbplatser tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga element.
  • Marantz förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller uppdateringar med avseende på informationen på webbplatserna när som helst utan föregående meddelande.
  • Webbplatserna kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som inte är under kontroll av Marantz. Marantz ansvarar inte på något sätt för innehållet på sådana andra webbplatser. Marantz tillhandahåller sådana länkar endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk till sådana webbplatser innebär inte att Marantz godkänner innehållet på sådana webbplatser.
  • Informationen som tillhandahålls på webbplatserna får endast användas, kopieras eller distribueras i oförändrad form för personliga informationsändamål och förutsatt att upphovsrättssymbolen och meddelandet som anges längst ner på den berörda sidan bibehålls. Denna rättighet omfattar inte programvara, såvida det inte är tillåtet enligt punkt 6 nedan.
  • Webbplatserna ger åtkomst till Marantz internationella produktkataloger och kan därför innehålla referenser eller korsreferenser till specifika Marantz-produkter och tjänster som inte är (lätt) tillgängliga i ett visst land. En sådan referens innebär inte att Marantz har för avsikt att sälja sådana produkter eller tjänster i något särskilt land.
  • Programvara som görs tillgänglig för nedladdning från någon av webbplatserna är licensierad enligt villkoren i det tillämpliga licensavtalet. Förutom vad som anges i det tillämpliga licensavtalet, görs programvaran endast tillgänglig för användning av slutanvändare och all ytterligare kopiering, reproduktion eller vidaredistribution av programvaran är uttryckligen förbjuden. GARANTIER, OM NÅGRA, AVSEENDE SÅDAN PROGRAMVARA SKA ENDAST GÄLLA SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DET GÄLLANDE LICENSAVTALET. MARANTZ FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA YTTERLIGARE GARANTIER, REPRESENTATIONER OCH VILLKOR AVSEENDE SÅDAN PROGRAMVARA, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER.
  • Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna.
  • Upphovsrätten till webbplatserna och deras innehåll ligger hos Marantz eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna.

Tillgängligheten av modeller kan variera från land till land. Marantz förbehåller sig rätten att ändra design och specifikation av varor utan föregående meddelande.

Dolby, Pro Logic, Dolby Surround och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Inc. Tillverkade under licens från Lucasfilm Ltd. Lucasfilm och THX är registrerade varumärken som tillhör Lucasfilm Ltd. Tillverkade under licens från Digital Theater Systems Inc. US Pat. nr. 5.451.942 och andra världsomspännande patentemissioner och under behandling. "DTS" och "DTS Digital Surround" är varumärken som tillhör Digital Theater Systems Inc. c 1996 Digital Theater Systems Inc. Alla rättigheter förbehålls. "TruSurround, SRS och SRS-symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc., TruSurround-teknologin tillverkas under licens från SRS Labs, Inc."