Integritetspolicy | Marantz™

Integritetspolicy

Masimo Consumers allmänna integritetsmeddelande

Senast uppdaterat: 3 april 2023

Vi, Masimo Consumer, tillhandahåller Masimo Consumers allmänna integritetsmeddelande för att förklara hur vi samlar in, använder, lämnar ut och på annat sätt behandlar dina personuppgifter när du använder våra produkter och appar, besöker våra evenemang, använder våra webbplatser, och rättigheter som du kan ha enligt gällande lagar om dataskydd och integritet.

Detta är ett integritetsmeddelande från DEI Sales, Inc. och dess verksamhetsgrupper, dotterbolag, avdelningar och varumärken, såsom Boston Acoustics, Bowers & Wilkins, Classé, Definitive Technology, Denon, HEOS, Marantz, Masimo och Polk, som hädanefter kallas ”Masimo Consumer” och även ”vi”, ”oss”, ”vår”.

Hos Masimo Consumer strävar vi efter att skydda och respektera din integritet och säkerheten för information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallade ”personuppgifter”). Dina personuppgifter kommer att behandlas och användas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med bland annat EU:s och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning (GDPR), California Privacy Rights Act (CPRA), Australian Privacy Act, Japans lag om skydd av personuppgifter (APPI), Kinas lag om skydd av personuppgifter (PIPL) och motsvarande krav i andra länder.

I detta integritetsmeddelande informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. Observera att detta meddelande innehåller ytterligare specifika lokala bestämmelser, i förekommande fall. Dessa ingår i avsnitt 13. 

Kontaktuppgifter

Eventuella frågor om detta meddelande och vår integritetspraxis ska skickas via e-post till [email protected] eller genom att skriva till vår integritetssamordnare för din region:

För Nord- och Sydamerika, Australien och Nya Zeeland
Masimo Americas Inc.
Attn: Director of Privacy and Data Protection
52 Discovery, Irvine, CA 92618
USA

För Asien
D&M Holdings Inc.
D&M Building, 2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa,
Japan

För EU, Storbritannien och alla andra regioner
D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven
Nederländerna

Innehållsförteckning

1. Gäller detta integritetsmeddelande dig?
2. Vilka personuppgifter behandlar Masimo Consumer?
3. Använder vi cookies?
4. I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?
5. Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av mina personuppgifter?
6. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
7. Vem delar vi dina personuppgifter med?
8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
9. Vilka är dina rättigheter?
10. Målinriktad annonsering
11. Global integritetskontroll (GPC) och Do Not Track-signaler
12. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande?
13. Ytterligare information för EU-invånare

1. Gäller detta integritetsmeddelande dig?

Detta meddelande gäller dig när Masimo Consumer behandlar dina personuppgifter. Det innebär att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när

 • du besöker vår webbplats,
 • köper och använder våra produkter som ansluter till internet,
 • hämtar våra appar eller program,
 • när du väljer att registrera din produkt eller skapa ett konto hos oss,
 • när du interagerar med våra enkäter, kampanjer, undersökningar eller ger marknadsföringssvar på våra engagemangsaktiviteter,
 • när du väljer att få erbjudanden eller litteratur från oss, t.ex. nyhetsbrev eller produktuppdateringar och -erbjudanden, eller
 • när du kontaktar oss på något annat sätt.

 

Barn under 16 år

Våra webbplatser är avsedda för en allmän publik och är inte avsedda för eller avsedda att användas av barn. Vi avser att skydda integriteten för barn som är 16 år eller yngre. Om du är 16 år eller yngre måste du inhämta din förälders eller vårdnadshavares tillstånd innan du ger oss dina personuppgifter. Vi inhämtar eller försöker inte medvetet få personuppgifter från barn eller begära sådan information från dem.

2. Vilka personuppgifter behandlar Masimo Consumer?

I vår verksamhet och när vi tillhandahåller tjänster kan vi behandla personuppgifter om följande:

Kunder (potentiella och befintliga) och webbplatsbesökare, t.ex.:

 • Kontaktuppgifter: namn, adress (i förekommande fall inklusive företagsadress), e-postadress och telefonnummer.
 • Personuppgifter:ålder, kön
 • Sändningsinformation: leverans- och faktureringsadress, betalningsmetod, kredit- eller betalkortsnummer, verifieringsnummer och utgångsdatum;
 • Inköpsinformation:garantiregistrering och inköpshistorik inklusive fraktbelopp;
 • Produktinformation: information vi erhåller när du använder våra produkter eller hämtar vår inbyggda programvara eller programvara, inklusive information om registrering/prenumeration, produktuppsättning, spårning av användarupplevelse, online (krasch)-loggning, anonym profilering, ditt land och lokal lagring;
 • Kontoinformation: inklusive inloggningsuppgifter för våra användarkonton, inklusive din e-postadress och annan information som du anger via ditt konto;
 • Preferens- och användarinformation som vår kommunikation med dig, inklusive via chatt, historik över relaterade kommersiella aktiviteter, enkätinformation, shoppingpreferenser och klagomål samt ytterligare information som du bestämmer dig för att ge oss i samband med din användning av våra tjänster;
 • Automatiskt genererad information, inklusive datum- och tidsstämplar, innehåll och sidor/undersidor som du besökte på vår webbplats eller genom våra appar, tid som spenderats på varje sida/undersida, information om webbplatsen och de sökord du använde innan du öppnade den, ditt operativsystem och din webbläsartyp, webbläsarens standardspråk, din nätverksplats, datorns Flash-version, JavaScript-stöd, skärmupplösning och skärmfärgbearbetningsförmåga, din IP-adress och ditt unika enhets-ID eller användar-ID.
 • Information om sociala medier: beroende på de val du har gjort i dina integritetsinställningar på olika sociala medieplattformar kan vissa personuppgifter delas med Masimo Consumer om dina onlineaktiviteter och profiler på sociala medier, t.ex. intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foto, inlägg du har gjort. Om du inte vill ha detta måste du uppdatera dina personliga inställningar på de sociala medieplattformar som du använder.
 • Information från tredje part som du delar med oss: Om du väljer att skicka våra produkter till en tredje part (t.ex. vänner, familj, arbete, gåvor) kommer vi att använda informationen du lämnar om tredje part för att uppfylla sändningsbegäran. Det är ditt ansvar att säkerställa att denna tredje part samtycker till att du överför deras personuppgifter till oss.

 

3. Använder vi cookies?

Ja, Masimo Consumer använder cookies och liknande tekniker på sina webbplatser. Baserat på vissa cookies behandlar Masimo Consumer automatiskt personuppgifter. Läs vårt cookiemeddelande om du vill veta mer om cookies och liknande tekniker som vi använder.

4.  I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig
 • För att aktivera eller registrera vissa produkter och tjänster eller förbättra funktionaliteten
 • I utvärderingssyfte för att förbättra våra produkter och tjänster
 • För att optimera våra produkter och tjänster och kunna göra marknadsundersökningar
 • För att svara på dina förfrågningar och förse dig med begärd information och tjänster
 • För marknadsföring och reklam
 • För administration av våra produkter, tjänster och affärer
 • För kundservice och hantering av klagomål och tvister
 • För att lagra dina preferenser för framtida interaktioner och kommunikationer från Masimo Consumer så att informationen inte behöver samlas in på nytt
 • För att skicka ut personliga meddelanden, undersökningar, specialerbjudanden och annonser som är relevanta för dina personliga intressen, baserat på den information du har delat med oss och på den information vi har samlat in via cookies eller liknande tekniker angående din användning av Masimo Consumers webbplatser/sociala medier/bloggar och produkter,
 • För att hålla dig informerad om eller erbjuda dig att testa nya produkter och tjänster
 • För att uppfylla våra juridiska, yrkesmässiga och lagstadgade skyldigheter
 • För utförandet av revisioner, t.ex. redovisningsrevisioner
 • För att förhindra och upptäcka bedrägerier
 • För att försvara sig mot eller driva rättsliga anspråk
 • I samband med fusioner eller förvärv
 • Samla in och tillhandahålla information som krävs av eller i samband med förfrågningar eller utredningar från tillsynsmyndigheter.

 

Dessa behandlingssyften överensstämmer med de rättsliga grunder för behandling som anges i avsnitt 2 i detta integritetsmeddelande.

Om du inte anger dina personuppgifter kan följande typer av problem uppstå:

 • Vi kan eventuellt inte tillhandahålla uppdateringar av de produkter som du använder från Masimo Consumer, eller så kommer dessa uppdateringar kanske inte att tas emot i tid.
 • Vi kanske inte kan tillhandahålla de tjänster som du har begärt.
 • Det kan uppstå en försening av våra tjänster eller vårt svar på din begäran om tjänster.
 • Dina Masimo Consumer-produkter kanske inte fungerar som avsett (t.ex. gör dina musikpreferenser eller föredragna musikkällor det möjligt för oss att aktivera visst innehåll eller vissa val snabbare när du spelar upp musik).

 

5.  Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av mina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter

 1. till följd av att du har gett oss ditt samtycke till att göra det
 2. eftersom vi har ingått ett avtal med dig om att tillhandahålla våra produkter eller tjänster
 3. eftersom vi har en rättslig skyldighet att behandla personuppgifterna, eller
 4. eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter (berättigat intresse).

 

Om vi behandlar dina personuppgifter till följd av att du har gett oss samtycke till detta kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter fram tills ditt samtycke dras tillbaka fortsätter att vara lagenligt.

Om vi behandlar dina personuppgifter för vårt legitima intresse kommer vi endast att göra det om detta är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

6. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande. För vissa personuppgifter är vi bundna av lagstadgade lagringsperioder, eller lagringsperioder som är nödvändiga med tanke på lagstadgade preskriptionstider.

Efter lagringsperioden raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter, såvida vi inte har något annat syfte att behålla dem. Vi kommer alltid endast att göra det om vi har en rättslig grund för att behålla dessa personuppgifter och vi kommer att se till att uppgifterna endast är tillgängliga för just det syftet.

I händelse av en tvist mellan dig och Masimo Consumer kan vi komma att behålla dina personuppgifter under en längre period.

7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med följande parter:

 • Företag inom vår koncern: Våra dotterbolag, närstående företag och verksamhetsgrupper kan ha åtkomst till dina personuppgifter (enligt avsnitt 2 ovan) för något av de syften som anges ovan i avsnitt 4.
 • Tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden: Tredje part som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Dessa tredje parter hjälper oss att leverera våra produkter till dig (t.ex. betaltjänstleverantörer, lager och leveransföretag) och hjälper oss att driva vår verksamhet (t.ex. marknadsföringsbyråer eller webbplatsvärdar, kommunikationsplattformar för marknadsföring, analys- och rapporteringssystem). För våra appar ger de oss även möjlighet att lagra musikinnehåll som kan strömmas från våra servrar till dina Masimo Consumer-produkter.
 • Cookies: Som anges ovan och i vårt cookiemeddelande delas cookies och liknande taggar med tredje parter, t.ex. plattformar för sociala medier och analysföretag, när du besöker vår webbplats.
 • Brottsbekämpning/statliga organ: Vi kan bli skyldiga att dela dina personuppgifter som svar på en stämning, ett domstolsbeslut, en statlig utredning eller för att uppfylla andra juridiska processer eller skyldigheter
 • Vid utövandet av våra juridiska rättigheter: Vi kan behöva dela dina personuppgifter för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter, eller i samband med en företagstransaktion, t.ex. en avyttring, fusion, konsolidering eller tillgångsförsäljning, eller i osannolika fall av konkurs.

 

Tredje part kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som beskrivs ovan och i enlighet med våra instruktioner. Vi arbetar endast med personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, och för att säkerställa skyddet av dina rättigheter har vi avtal som reglerar deras användning av dina uppgifter och deras förhållande till Masimo Consumer.

Vi kan komma att dela vissa anonyma uppgifter med tredje part, men detta kommer inte att vara data som kan identifieras med dig. Vi kan till exempel dela information om det totala antalet användare för en viss tjänst eller produkt.

Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje part. All kommunikation till dig kommer från Masimo Consumer och dess företag eller varumärken. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje parter för att tillåta dem att marknadsföra till dig, såvida inte detta är i enlighet med ett avtal eller om du har samtyckt till att vi gör det.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, felaktig användning, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehöriga ändringar. Vi har till exempel implementerat åtkomstkontroller, använder lämpliga system- och nätverkssäkerhetsåtgärder som brandväggar, kryptering och patchar, skyddar bärbara enheter med lämpliga lösenord och alla våra anställda måste behandla dina personuppgifter som konfidentiella.

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som har ett genuint affärsbehov av att få tillgång till dem. De som behandlar dina uppgifter kommer endast att göra detta på ett auktoriserat sätt, och de är föremål för tystnadsplikt. Vi har även rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsbrott. Vi kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt datasäkerhetsbrott om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att komma åt vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon annan.

Oavsett vilka åtgärder vi gör kan tyvärr ingen dataöverföring garanteras vara 100 % säker. Som ett resultat av detta kan vi inte försäkra eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss via internet, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmetoder och därför gör du det på egen risk.

Om du fått intrycket att dina personuppgifter inte är korrekt skyddade eller om det finns indikationer på felaktig användning eller vid andra frågor kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges överst i detta dokument.

9. Vilka är dina rättigheter?

Beroende på var du bor kan du ha en eller flera av följande rättigheter i relation till dina personuppgifter, med förbehåll för undantag och begränsningar som fastställs av gällande dataskyddslagar i det land eller den jurisdiktion du bor:

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att be oss om en kopia av de uppgifter vi har om dig och att lära dig mer om hur vi använder dem. Vi kanske inte kan tillhandahålla en kopia av alla uppgifter eftersom vi även respekterar andras rättigheter och friheter. Observera att vi kan kräva att du bevisar din identitet innan du lämnar den begärda informationen.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att be oss att ändra dina personuppgifter som du anser är ofullständiga eller felaktiga.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandling som baseras på våra legitima intressen. Du kan också när som helst be oss att sluta använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om du gör det kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för sådana ändamål. För andra ändamål baserade på våra legitima intressen kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna utifrån detta när du gör en invändning, såvida vi inte har en övertygande legitim grund för behandlingen. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller förmåner om vi inte kan behandla nödvändiga personuppgifter för detta ändamål.
 • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att be oss att (tillfälligt) sluta behandla dina personuppgifter, till exempel när vi kontrollerar riktigheten i dina personuppgifter.
 • Rätt att bli bortglömd/rätt till radering: Du har rätt att be oss att radera eller förstöra dina personuppgifter. Om vi är skyldiga att spara vissa personuppgifter genom rättsliga eller reglerade skyldigheter, eller om förstörelse inte är möjlig ur teknisk synvinkel, kan vi inte uppfylla din begäran.
 • Rätt till dataportabilitet: Du kan ha rätt att begära att överföra dina personuppgifter till valfri tredje part. Denna rättighet kan endast utövas när du har lämnat personuppgifterna till oss och när vi behandlar dessa uppgifter på automatisk väg baserat på ditt samtycke, eller för att utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.
 • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Efter att ditt samtycke har återkallats kommer vi att avbryta behandlingen så snart som möjligt. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kan det också påverka tillhandahållandet av våra produkter och tjänster till dig enligt avsnitt 4 och 5 i detta integritetsmeddelande.
 • Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som ger rättsverkningar som rör dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig. Om du har varit föremål för ett automatiskt beslut och inte samtycker till resultatet kan du be oss att granska beslutet

 

Observera att vi måste balansera dina rättigheter och din begäran om att utöva dem mot våra rättigheter och skyldigheter att behandla dina personuppgifter och att skydda andras rättigheter och friheter.

Förfrågningar och klagomål kan skickas till [email protected]

Vid en begäran ber vi dig att

 1. ange ditt namn och de kontaktuppgifter som är relevanta för din begäran;
 2. ange vilken typ av personuppgifter det gäller;
 3. specificera, i rimlig utsträckning, det datasystem i vilket personuppgifterna sannolikt lagras;
 4. visa bevis på din identitet; och
 5. vid begäran om korrigering, ange skälen till varför personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga och hur de ska korrigeras eller fyllas i.

 

Inom fyra veckor efter att vi har tagit emot begäran eller invändningen kommer vi att informera dig skriftligen eller via e-post antingen (i) om de åtgärder som Masimo Consumer har vidtagit eller kommer att vidta som svar eller (ii) det slutliga datum då du kommer att informeras om Masimo Consumers inställning på din begäran, vilket datum kommer att inträffa inom åtta veckor efter att du mottagit din begäran, om det inte krävs vara tidigare i ditt tillämpliga land eller din jurisdiktion.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet eller dataskyddskontor i enlighet med ditt land eller din jurisdiktion.

10. Målinriktad annonsering

Vi samarbetar med tredje parter, t.ex. annonsnätverk, kanalpartners, mobila annonsnätverk, analys- och mättjänster och andra tredjepartsföretag för att anpassa innehåll och visa reklam på webbplatser från tredje part, t.ex. i mobilappar och onlinetjänster. Vi kan dela viss information med dessa tredjepartsföretag och använda cookies, pixlar och andra verktyg för att samla in användnings- och bläddringsinformation inom Masimo-tjänsterna samt på webbplatser, appar och tjänster från tredje part. Detta kan omfatta IP-adresser, platsinformation, enhets-ID, cookies, pixlar, reklam-ID och andra identifierare samt bläddringsinformation. Vi använder den här informationen för att ge dig mer relevanta annonser och innehåll och för att utvärdera hur framgångsrika sådana annonser och sådant innehåll är.

Om du befinner dig i USA kan du få mer information och välja bort riktade annonser från deltagande annonsnätverk från tredje part på aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). Du kan även hämta verktyget DAA AppChoices (youradchoices.com/appchoices) för att hjälpa till att kontrollera intressebaserad annonsering i dina appar. Dessutom kan användare inom EU få mer information på youronlinechoices.eu (European Interactive Digital Advertising Alliance).

11. Global integritetskontroll (GPC) och Do Not Track-signaler

Global integritetskontroll (GPC) är en webbläsarinställning i din webbläsare som meddelar webbplatserna om dina integritetsinställningar (t.ex. ”do not track”/”do not share” eller ”opt-out” från delning av dina personuppgifter om du inte gett samtycke) genom att skicka en signal till webbplatsen du besöker. Vår amerikanska webbplats är kompatibel med GPC-signaler och känner igen dina GPC-signalinställningar. För att skicka en GPC-signal måste du i de flesta fall justera webbläsarens inställningar eller lägga till ett program eller en anknytning till webbläsaren för att din webbläsare ska kunna skicka GPC-signaler. Mer information om global integritetskontroll finns på https://globalprivacycontrol.org/ 

Vissa webbläsare använder andra DNT-typsignaler (Do Not Track) för att meddela att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Observera att alla webbläsare inte erbjuder DNT-alternativ, och DNT-signaler är ännu inte enhetliga. Därför kanske vi inte svarar på alla DNT-signaler.

12. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande?

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande. Alla ändringar vi kan komma att göra i detta meddelande kommer att publiceras på denna sida. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar den här sidan från tid till annan för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av integritetsmeddelandet. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om eventuella större ändringar via e-post eller på annat lämpligt sätt.

13. Ytterligare information för EU-invånare

Kommer dina personuppgifter att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

För att kunna leverera våra produkter och tjänster är det ibland nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med parter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel:

 

 • med våra dotterbolag, närstående bolag, kontor eller koncernmedlemmar
 • med vår tjänsteleverantör eller personuppgiftsbiträden
 • med dig, om du är baserad utanför EES, eller
 • om det finns en internationell dimension för de produkter eller tjänster som vi tillhandahåller dig.

 

Masimo Consumer kan lagra dina personuppgifter i ett moln. Det innebär att dina personuppgifter kan behandlas på uppdrag av Masimo Consumer av en molntjänstleverantör och att dessa data kan lagras på olika platser runt om i världen. Masimo Consumer använder sig av organisatoriska åtgärder och strävar efter att ingå avtal med tredje part för att skydda dina personuppgifter och ställa liknande men inte på något sätt mindre restriktiva krav på våra molntjänstleverantörer. Dessa krav innebär också att dina personuppgifter endast kommer att behandlas för de syften som nämns ovan.

När vi överför dina personuppgifter till våra företag eller tredje parter utanför EES säkerställer vi ett liknande skydd av personuppgifter enligt kraven i GDPR genom att implementera minst ett av följande skyddsåtgärder:

 

 

 • Adekvata länder: Vi kommer att överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen, t.ex. för överföringar till Storbritannien, eller
 • Godkända överföringsmekanismer: Om vi överför dina personuppgifter till ett land som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, eller där inga undantag för specifika överföringar gäller, kommer vi att skydda dina personuppgifter genom standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, ett avtal om dataöverföring inom gruppen eller motsvarande mekanismer. Dessa säkerställer att tredje part som vi delar dina personuppgifter med följer samma standarder för skydd som de gör inom EES. Vid behov kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att skydda överföringen av dina personuppgifter.