Terms of Use | Marantz™

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

  • Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na korporacyjnej stronie głównej Marantz i innych witrynach internetowych Marantz (zwanych łącznie "Witrynami internetowymi"), INFORMACJE NA TYCH WITRYNACH SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI I W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MARANTZ LUB JEJ PODMIOTY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM UDOSTĘPNIANYCH INFORMACJI, O ile nie zostanie to wyraźnie określone inaczej. Firma Marantz nie gwarantuje, że Witryny internetowe lub serwery, które udostępniają te Witryny, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
  • Firma Marantz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub aktualizacji w odniesieniu do informacji zawartych w Witrynach internetowych w dowolnym momencie bez powiadomienia.
  • Witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez firmę Marantz. Firma Marantz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich innych witryn internetowych. Firma Marantz udostępnia takie łącza wyłącznie dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza do takich witryn nie oznacza zatwierdzenia przez firmę Marantz treści tych witryn.
  • Informacje zawarte w Witrynach mogą być wykorzystywane, kopiowane lub rozpowszechniane w niezmodyfikowanej formie wyłącznie do celów informacyjnych, osobistych i pod warunkiem zachowania symbolu praw autorskich oraz informacji umieszczonej na dole danej strony. Prawo to nie obejmuje oprogramowania, chyba że jest to dozwolone zgodnie z ust. 6 poniżej.
  • Witryny internetowe zapewniają dostęp do międzynarodowych katalogów produktów Marantz i w związku z tym mogą zawierać odniesienia lub skreślenia do konkretnych produktów i usług Marantz, które nie są (łatwo) dostępne w danym kraju. Wszelkie takie odniesienia nie oznaczają, że firma Marantz zamierza sprzedawać takie produkty lub usługi w danym kraju.
  • Oprogramowanie udostępniane do pobrania z dowolnej Witryny internetowej jest licencjonowane zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w stosownej umowie licencyjnej, oprogramowanie jest udostępniane do użytku wyłącznie przez użytkowników końcowych i wszelkie dalsze kopiowanie, reprodukcja lub redystrybucja oprogramowania są wyraźnie zabronione. GWARANCJE, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W SPOSÓB WYRAŹNIE OKREŚLONY W ODPOWIEDNIEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. MARANTZ NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE DALSZE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA I WARUNKI W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE.
  • Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem holenderskim.
  • Prawa autorskie do Stron Internetowych i ich zawartości należą do firmy Marantz lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępność modeli może się różnić w zależności od kraju. Marantz zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji towarów bez powiadomienia.

Dolby, Pro Logic, Dolby Surround i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Inc. Wyprodukowano na licencji Lucasfilm Ltd. Lucasfilm i THX są zarejestrowanymi znakami towarowymi Lucasfilm Ltd. Wyprodukowano na licencji Digital Theater Systems Inc. US Pat. No. 5.451.942 oraz innych światowych patentów wydanych i oczekujących. "DTS" i "DTS Digital Surround" są znakami towarowymi firmy Digital Theater Systems Inc. c 1996 Digital Theater Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. " TruSurround, SRS i symbol SRS są znakami towarowymi SRS Labs, Inc, Technologia TruSurround jest produkowana na licencji SRS Labs, Inc".