Garantie

Wanneer u een Marantz product koopt bij een geauthoriseerde Marantz dealer heeft u recht op DRIE JAAR garantie op PREMIUM producten (exclusief universele afstandsbdieningen) en TWEE JAAR garantie op alle andere producten (RANGE serie & universele afstandsbedieningen). Producten uit onze Premium Serie zijn te herkennen aan het model nummer, welke kleiner is als 20 (b.v. PM11, PM14, etc.).

Hiermee bent u verzekerd van het volgende:

  • Een geauthoriseerde reparatie agent is verantwoordelijk voor het nakijken of repareren van uw product.
  • Alleen originele Marantz onderdelen zullen worden gebruikt in het geval van reparatie.
  • Marantz kan direct zien wanneer de garantie is aangegaan (wanneer u van een onofficiële Marantz dealer Marantz producten koopt, is Marantz wettelijk niet aansprakelijk).
  • Marantz draagt er zorg voor dat de garantievoorwaarden zonder uitzondering worden nagekomen.
  • Als gewaardeerde Marantz klant krijgt u de hoogste vorm van ondersteuning in elk stadium van het service-proces.

Hoe maakt u aanspraak op deze ondersteuning:

Om er zorg voor te dragen dat u als consument aanspraak op bovenstaande criteria kunt maken, is het verplicht om:

  • Uw geauthoriseerde Marantz dealer te voorzien van de originele aankoopfactuur of kassabon die op geen enkele wijze is aangepast of veranderd.
  • Het correcte product type- en serienummer door te geven.
  • Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een geauthoriseerde Marantz Service Agent.
  • Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, slechte behandeling of verwaarlozing valt niet binnen de garantievoorwaarden.
  • Het product mag niet gemodificeerd zijn om het in een ander land werkend te krijgen anders dan waarvoor het is geproduceerd in het geval van stroom- of veiligheidsregelgeving.