Algemene Privacyverklaring Masimo Consumer 

Laatst bijgewerkt: 3 april 2023 

 

Wij, Masimo Consumer, bieden deze Algemene Privacyverklaring van Masimo Consumer aan om uit te leggen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken wanneer u onze producten en apps gebruikt, onze evenementen bezoekt, onze websites gebruikt en welke rechten u mogelijk heeft onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en -beveiliging.  

Dit is de Privacyverklaring van DEI Sales, Inc. en haar operationele groepen, dochterondernemingen, divisies en merken, zoals Boston Acoustics, Bowers & Wilkins, Classé, Definitive Technology, Denon, HEOS, Marantz, Masimo en Polk, hierna gezamenlijk "Masimo Consumer" genoemd, en ook aangeduid als "wij", "ons", "onze". 

Bij Masimo Consumer zijn wij toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy en de veiligheid van informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "persoonsgegevens" - de termen "persoonsgegevens" en "persoonlijke informatie" worden in dit document door elkaar gebruikt). Uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt op een verantwoorde manier en in overeenstemming met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, de California Privacy Rights Act (CPRA), de Australische Privacy Act, de Japanse Act on the Protection of Personal Information (APPI), de Chinese Personal Information Protection Law (PIPL) en de equivalente vereisten van andere landen.  

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Gelieve er nota van te nemen dat deze Verklaring aanvullende specifieke plaatselijke bepalingen bevat, waar van toepassing. Deze zijn opgenomen in artikel 13. 

 

Contactgegevens 

Vragen over deze Verklaring en ons privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan [email protected] of door schriftelijk contact op te nemen met onze Privacy Coördinator voor uw regio: 

 

Voor Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland  

Masimo Americas Inc. 

T.a.v.: Director van Privacy en Gegevensbescherming 

52 Discovery, Irvine, CA 92618 

USA 

Voor Azië  

D&M Holdings Inc. 

D&M Building, 2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa,  

Japan 

Voor de EU, het VK en alle andere regio's 

D&M Europe B.V. 

Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven 

Nederland 

​​Inhoudsopgave 

​ 1. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Masimo Consumer?

3. Gebruiken wij cookies? 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

5. Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

9. Wat zijn uw rechten?

10. Gerichte reclame

11. Global Privacy Control (GPC) en Do Not Track-signalen

12. Updates van deze Privacyverklaring? 

13. Aanvullende informatie voor inwoners van de EU

 

1. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing? 

Deze Verklaring is op u van toepassing wanneer Masimo Consumer uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer: 

 • u onze website bezoekt,  
 • u onze producten koopt en gebruikt waarvoor een internetverbinding nodig is,  
 • u onze apps of software downloadt,  
 • u ervoor kiest uw product te registreren of een account bij ons aan te maken,  
 • u deelneemt aan onze vragenlijsten, promoties, enquêtes of marketingreacties geeft op onze engagementactiviteiten,  
 • u ervoor kiest om aanbiedingen of literatuur van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven of productupdates en aanbiedingen, of  
 • u op een andere manier contact met ons opneemt.  

Kinderen van 16 of jonger 

Onze websites zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij willen de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger beschermen. Als u 16 jaar of jonger bent, moet u toestemming van uw ouders of voogd hebben voordat u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Wij verkrijgen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen of proberen deze te verkrijgen of vragen hen niet om dergelijke informatie. 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Masimo Consumer? 

In het kader van onze zakelijke activiteiten en dienstverlening kunnen wij de Persoonsgegevens verwerken van:  

 

Klanten (potentiële en bestaande) en websitebezoekers, zoals: 

 • Contactgegevens: naam, adres (indien van toepassing inclusief bedrijfsadres), e-mailadres en telefoonnummer; 
 • Persoonlijke gegevens: leeftijd, geslacht 
 • Verzendinformatie: verzend- en factuuradres, betalingsmethode, creditcard- of betaalpasnummer, verificatienummer en vervaldatum; 
 • Aankoopinformatie: garantieregistratie en aankoopgeschiedenis inclusief verzendingsbedragen; 
 • Productinformatie: informatie die wij verkrijgen wanneer u onze producten gebruikt of onze firmware of software downloadt, waaronder informatie over registratie/abonnementen, productinstallatie, bijhouden van gebruikerservaring, online (crash)logging, anonieme profilering, uw landlocatie en lokale opslag; 
 • Accountinformatie: waaronder inloggegevens voor onze gebruikersaccounts, waaronder uw e-mailadres en andere informatie die u via uw account verstrekt; 
 • Voorkeur- en gebruikersinformatie zoals onze communicatie met u, inclusief via chat, geschiedenis van gerelateerde commerciële activiteiten, enquête-informatie, winkelvoorkeuren en klachten en verdere informatie die u besluit aan ons te verstrekken in verband met uw gebruik van onze diensten; 
 • Automatisch gegenereerde informatie, waaronder datum- en tijdstempels, inhoud en (sub)pagina's die u op onze website of met behulp van onze apps hebt bezocht, de tijd die u op elke (sub)pagina hebt doorgebracht, gegevens over verwijzende websites en de zoektermen die u daarvoor hebt gebruikt, uw besturingssysteem en browsertype, de standaardtaal van uw browser, uw netwerklocatie, de Flash-versie van uw computer, JavaScript-ondersteuning, de schermresolutie en het vermogen om schermkleuren te verwerken, uw IP-adres en uw unieke apparaat-ID of gebruikers-ID. 
 • Socialemedia-informatie: afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt in uw privacy-instellingen op verschillende socialemediaplatforms, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Masimo Consumer over uw online activiteiten en socialemediaprofielen, bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, posts die u heeft geplaatst. Als u dit niet wilt, zorg er dan voor dat u uw persoonlijke instellingen bijwerkt op de socialemediaplatforms die u gebruikt. 

 

 • Informatie van derden die u met ons deelt: Als u ervoor kiest om onze producten naar een derde partij te verzenden (bijv. vrienden, familie, werk, geschenken), zullen wij de door u verstrekte informatie over de derde partij gebruiken om aan het verzoek tot verzending te voldoen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze derden ermee instemmen dat u hun persoonlijke informatie aan ons doorgeeft. 

3. Gebruiken wij cookies? 

Ja, Masimo Consumer gebruikt cookies en soortgelijke technologieën op zijn websites. Op basis van bepaalde cookies verwerkt Masimo Consumer automatisch persoonsgegevens. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken. 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om onze producten en diensten aan u te leveren; 
 • Voor het activeren of registreren van bepaalde producten en diensten of het verbeteren van de functionaliteit; 
 • Voor onderzoeksdoeleinden om onze producten en diensten te verbeteren; 
 • Om onze producten en diensten te optimaliseren en om marktonderzoek te kunnen doen;  
 • Om uw verzoeken te beantwoorden en u de gevraagde informatie en diensten te leveren; 
 • Voor marketing en reclame; 
 • Voor de administratie van onze producten, diensten en zaken; 
 • Voor klantenservice en de behandeling van klachten en geschillen; 
 • Om uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van Masimo Consumer op te slaan, zodat de informatie niet opnieuw hoeft te worden verzameld; 
 • Om gepersonaliseerde berichten, enquêtes, speciale aanbiedingen en advertenties te versturen die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en op de informatie die wij hebben verzameld via cookies of soortgelijke technieken met betrekking tot uw gebruik van de websites/sociale media/blogs en producten van Masimo Consumer;  
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten of om u aan te bieden deze te testen;  
 • Om te voldoen aan onze wettelijke, professionele en regelgevende verplichtingen; 
 • Voor de uitvoering van controles, zoals accountantscontroles; 
 • Om fraude te voorkomen en op te sporen; 
 • Om rechtsvorderingen te verdedigen of geldig te maken; 
 • In het kader van fusies of overnames; 
 • Om informatie te verzamelen en te verstrekken die vereist is door of verband houdt met onderzoeken door regelgevende instanties.  

 

Deze verwerkingsdoeleinden komen overeen met de rechtsgronden voor verwerking zoals uiteengezet in artikel 2 van deze Privacyverklaring. 

 

Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen zich de volgende problemen voordoen: 

 • Het is mogelijk dat we niet in staat zijn om updates voor de producten die u gebruikt van Masimo Consumer te leveren, of dat deze updates niet tijdig worden ontvangen.  
 • Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn de door u gevraagde diensten te leveren; 
 • Er kan een vertraging optreden in onze diensten of ons antwoord op uw verzoek om diensten;  
 • Uw Masimo Consumer-producten presteren mogelijk niet zoals bedoeld (bijv. uw muziekvoorkeuren of favoriete muziekbronnen laten ons toe bepaalde inhoud of keuzes sneller in te schakelen wanneer u muziek afspeelt).  

5. Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat: 

 1. u ons daarvoor toestemming heeft gegeven; 
 2. wij een contract met u hebben gesloten om onze producten of diensten te leveren;  
 3. wij wettelijk verplicht zijn de persoonsgegevens te verwerken; of 
 4. het voor ons noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken (gerechtvaardigd belang). 

 

Mogelijk verwerken wij uw persoonsgegevens omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft rechtmatig totdat uw toestemming wordt ingetrokken.  

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigde belang, zullen wij dit alleen doen als dit voor ons noodzakelijk is om onze activiteiten uit te voeren. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet. Voor bepaalde persoonsgegevens zijn wij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen of bewaartermijnen die nodig zijn met het oog op wettelijke verjaringstermijnen. 

 

Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij wij een ander doel hebben om ze te bewaren. Wij zullen dit altijd alleen doen als wij een wettelijke grond hebben om deze persoonsgegevens te bewaren en wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens alleen voor dat specifieke doel toegankelijk zijn. 

 

In geval van een geschil tussen u en Masimo Consumer kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.  

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij delen uw persoonsgegevens met: 

 • Bedrijven binnen onze groep: Onze dochterondernemingen, aangesloten bedrijven en operationele groepen hebben mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens (per artikel 2 hierboven) voor een van de hierboven in artikel 4 genoemde doeleinden. 
 • Derde dienstverleners/gegevensverwerkers: Derden die uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Deze derden helpen ons om onze producten aan u te leveren (bv. betalingsdienstaanbieders, magazijnen en leveringsbedrijven), en helpen ons om ons bedrijf te runnen (bv. marketingbureaus of websitehosts, marketingcommunicatieplatforms, analyse- en rapportagesystemen). Voor onze Apps bieden zij ons ook de mogelijkheid om muziekinhoud op te slaan en te leveren die van onze servers naar uw Masimo Consumer-producten kan worden gestreamd.  
 • Cookies: Zoals hierboven en in onze Cookieverklaring vermeld, worden cookies en soortgelijke tags gedeeld met derden, zoals socialemediaplatforms en analysebedrijven, wanneer u onze website bezoekt.  
 • Wetshandhaving/overheidsinstanties: Wij kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens te delen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, overheidsonderzoek, of om te voldoen aan andere wettelijke processen of verplichtingen 
 • Bij de uitoefening van onze wettelijke rechten: Mogelijk moeten wij uw persoonsgegevens delen om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, of in verband met een bedrijfstransactie, zoals een juridische splitsing, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement. 

Derden zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Wij werken alleen met verwerkers die voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren, en om de bescherming van uw rechten te waarborgen hebben wij overeenkomsten opgesteld die hun gebruik van uw informatie en hun relatie met Masimo Consumer regelen. 

Wij kunnen bepaalde anonieme gegevens delen met derden, maar dit zullen geen gegevens zijn die via u geïdentificeerd kunnen worden. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie delen over het totale aantal gebruikers van een bepaalde dienst of product. 

 

Wij zullen uw informatie nooit verkopen of verhuren aan derden. Alle communicatie die naar u wordt verstuurd, is afkomstig van Masimo Consumer en zijn bedrijven of merken. Wij zullen uw informatie niet delen met derden om hen in staat te stellen u aanbiedingen te doen, tenzij dit op grond van een contract is toegestaan of u ermee hebt ingestemd ons dat te laten doen.  

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, oneigenlijk gebruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij hebben bijvoorbeeld toegangscontroles ingevoerd, wij gebruiken passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, wij beschermen draagbare apparaten met passende wachtwoorden, en al onze medewerkers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.  

 

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen voor wie het werkelijk zakelijk vereist is. Degenen die uw gegevens verwerken, doen dit alleen op geautoriseerde wijze en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Wij hanteren ook procedures om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wij zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

 

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk omgaan met dit wachtwoord. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen. 

 

Welke maatregelen wij ook nemen, helaas kan geen enkele gegevensoverdracht als 100% veilig worden gegarandeerd. Daarom kunnen wij de veiligheid van informatie die u ons via het internet, e-mail of andere elektronische communicatiemethoden toezendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.  

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan dit document.  

9. Wat zijn uw rechten? 

Afhankelijk van waar u woont, kunt u een of meer van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, behoudens uitzonderingen en beperkingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in het land of rechtsgebied waar u woont:  

 

 • Recht van toegang: U hebt het recht om ons een kopie te vragen van de gegevens die wij over u bewaren en om meer informatie te krijgen over hoe wij deze gebruiken. Het is echter mogelijk dat wij niet alle gegevens kunnen verstrekken, omdat wij ook de rechten en vrijheden van anderen respecteren. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te bewijzen voordat wij de gevraagde informatie aan u verstrekken.  

 

 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens die volgens u onvolledig of onjuist zijn, te wijzigen.  

 

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op onze legitieme belangen. U kunt ons ook te allen tijde vragen uw persoonsgegevens niet meer voor marketingdoeleinden te gebruiken. Als u dat doet, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden gebruiken. Voor andere doeleinden op basis van onze legitieme belangen zullen wij de persoonsgegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u bezwaar maakt, tenzij wij een dwingende legitieme grond voor de verwerking hebben. Houd er rekening mee dat wij bepaalde diensten of voordelen mogelijk niet kunnen leveren als wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens niet kunnen verwerken. 

 

 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ons te vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren. 

 

 • Recht om vergeten te worden / recht op wissing: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen or vernietigen. Wanneer wij op grond van wettelijke of reglementaire verplichtingen verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, of wanneer vernietiging technisch niet mogelijk is, dan is het mogelijk dat wij niet aan uw verzoek voldoen. 

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde partij van uw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wanneer wij die gegevens langs geautomatiseerde weg verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen.  

 

 • Recht om uw toestemming in te trekken: U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Na intrekking van uw toestemming stoppen wij de verwerking zo snel mogelijk. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken. Intrekking van uw toestemming kan ook gevolgen hebben voor de levering van onze producten en diensten aan u, zoals uiteengezet in de artikels 4 en 5 van deze Privacyverklaring. 

 

 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die voor u rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft. Als er een geautomatiseerd besluit over u is genomen en u het niet eens bent met het resultaat, dan kunt u ons vragen het besluit te herzien.  

 

NB: Uw rechten en uw verzoek om deze uit te oefenen moeten wij afwegen tegen onze rechten en verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken en de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.  

 

Verzoeken en klachten kunnen worden gericht aan [email protected] 

 

In geval van een verzoek vragen wij u vriendelijk om: 

 1. uw naam en de contactgegevens die relevant zijn voor uw verzoek te vermelden; 
 2. het soort persoonsgegevens in kwestie te vermelden; 
 3. voor zover redelijkerwijs mogelijk, het datasysteem te vermelden waarin de persoonsgegevens waarschijnlijk worden opgeslagen; 
 4. uw identiteit te bewijzen; en 
 5. in het geval van een verzoek om correctie, de redenen aan te geven waarom de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn en hoe ze moeten worden gecorrigeerd of aangevuld. 

 

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het bezwaar zullen wij u schriftelijk of per e-mail informeren over ofwel (i) de actie die Masimo Consumer heeft ondernomen of zal ondernemen als antwoord of (ii) de uiteindelijke datum waarop u geïnformeerd zal worden over het standpunt van Masimo Consumer over uw verzoek, welke datum niet later zal zijn dan acht weken na ontvangst van uw verzoek, tenzij anders vereist is in uw toepasselijke land of rechtsgebied.  

 

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of bureau voor gegevensbescherming, zoals van toepassing in uw land of rechtsgebied. 

10. Gerichte reclame 

Wij werken samen met derden, zoals advertentienetwerken, kanaalpartners, mobiele advertentienetwerken, analyse- en meetdiensten en andere derde bedrijven om inhoud te personaliseren en advertenties weer te geven op sites van derden, zoals op mobiele apps en online diensten. We kunnen bepaalde informatie delen met deze derde bedrijven en cookies, pixeltags en andere tools gebruiken om gebruiks- en browse-informatie te verzamelen binnen de Masimo Diensten, evenals op sites, apps en diensten van derden. Deze kan bestaan uit IP-adressen, locatiegegevens, apparaat-ID's, cookies, pixels, advertentie-ID's en andere identificatoren, alsmede browsegegevens. Wij gebruiken deze informatie om u relevantere advertenties en inhoud aan te bieden en om het succes van dergelijke advertenties en inhoud te evalueren.  

 

Als u in de VS bent, kunt u meer informatie krijgen en u afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van deelnemende advertentienetwerken van derden op aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). U kunt ook de DAA AppChoices tool downloaden (youradchoices.com/appchoices) om op interesses gebaseerde reclame op uw apps te helpen controleren. Daarnaast kunnen gebruikers in de EU meer informatie krijgen op youronlinechoices.eu (European Interactive Digital Advertising Alliance). 

11. Global Privacy Control (GPC) en Do Not Track-signalen 

Global Privacy Control (GPC) is een instelling op uw browser die websites op de hoogte stelt van uw privacyvoorkeuren (zoals "do not track"/"do not share" of "opt-out" voor het delen van uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming) door een signaal te sturen naar de website die u bezoekt. Onze Amerikaanse website is geschikt voor GPC-signalen en herkent uw voorkeuren voor GPC-signalen. Om een GPC-signaal te versturen moet u in de meeste gevallen de instellingen van uw webbrowser aanpassen of een toepassing of extensie aan uw webbrowser toevoegen om uw browser in staat te stellen GPC-signalen te versturen. Ga voor meer informatie over Global Privacy Control naar https://globalprivacycontrol.org/  

 

Sommige webbrowsers gebruiken andere signalen van het type "Do Not Track" (DNT) om aan te geven dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. NB Niet alle browsers bieden DNT-opties en DNT-signalen zijn nog niet uniform. Daarom is het mogelijk dat wij niet op alle DNT-signalen reageren. 

12. Updates van deze Privacyverklaring?  

Wij mogen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in deze Verklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Daarom raden wij u aan deze pagina af en toe te controleren op eventuele updates of wijzigingen van deze Privacyverklaring. In voorkomend geval zullen wij u per e-mail of op een andere passende wijze op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. 

13. Aanvullende informatie voor inwoners van de EU 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte? 

Om onze producten en diensten te leveren is het soms noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld: 

 

 • met onze dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, kantoren of groepsleden; 
 • met onze dienstverlener of gegevensverwerkers; 
 • met u, indien u buiten de EER gevestigd bent; of 
 • wanneer de producten of diensten die wij aan u leveren een internationale omvang hebben. 

 

Masimo Consumer kan uw persoonsgegevens in een cloud opslaan. Dit betekent dat uw persoonsgegevens namens Masimo Consumer kunnen worden verwerkt door een verlener van clouddiensten en dat deze gegevens kunnen worden opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Masimo Consumer maakt gebruik van organisatorische maatregelen en spant zich in om contracten met derden af te sluiten om uw persoonsgegevens te beschermen en om vergelijkbare, maar in geen geval minder beperkende eisen op te leggen aan onze verlener van clouddiensten. Deze vereisten houden ook in dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt. 

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze bedrijven of derden buiten de EER, zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd op een niveau dat vergelijkbaar is met de vereisten van de AVG, door ten minste een van de volgende waarborgen toe te passen: 

 

 • Adequate landen: Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden, zoals voor doorgifte naar het Verenigd Koninkrijk; of 
 • Goedgekeurde overdrachtsmechanismen: Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of waar geen afwijkingen voor specifieke doorgiften gelden, dan beschermen wij uw persoonsgegevens door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens binnen de groep of gelijkwaardige mechanismen. Deze zorgen ervoor dat derden met wie wij uw persoonsgegevens delen dezelfde beschermingsnormen in acht nemen als binnen de EER. Waar nodig zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de overdracht van uw persoonsgegevens te beveiligen.