Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op u (“U” of “Klant”) als U producten (“Producten”) hetzij elektronisch of via een getekend document bij ons (“Bedrijf”, “Ons”, of “Onze”) koopt. In het geval van tegenstrijdigheid, prevaleren deze Voorwaarden.

 

Artikel 2 - Bevoegdheid

U MAG GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE BESTELLEN OF VERKRIJGEN ALS U (A) NIET INSTEMT MET DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, (B) JONGER BENT DAN (i) TEN MINSTE 18 JAAR OF (ii) DE WETTELIJKE MEERDERJARIGHEIDSLEEFTIJD OM EEN BINDEND CONTRACT AAN TE GAAN, (C) HET U KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD OF PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.

 

Artikel 3 - Online Orders

Door het plaatsen van een order (“Order”) doet U een aanbod aan het Bedrijf om Producten te kopen. Alle Orders zijn behoudens aanvaarding door het Bedrijf. Voor alle duidelijkheid, het Bedrijf kan elke Order geheel of gedeeltelijk en voor elke wettige reden weigeren. Als uw Order door het Bedrijf wordt aanvaard, zal het Bedrijf U van de aanvaarding op de hoogte stellen door U een Orderbevestiging te sturen. Deze Voorwaarden maken deel uit van elke Order die door de Klant is geplaatst. Door de Klant verstrekte algemene voorwaarden op Orders of andere documenten zijn nietig en niet rechtsgeldig. Aanvaarding van een Order door het Bedrijf wordt niet geacht een aanvaarding te zijn van tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden, en het Bedrijf wijst hierbij alle andere of aanvullende bepalingen of voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld af.

In het geval van een fout in de prijs, zal het Bedrijf de Klant op de hoogte stellen van de juiste prijs. Indien de Klant ervoor kiest de gewijzigde, juiste prijs niet te accepteren, annuleert het Bedrijf de Order en retourneert het bedrag dat de Klant voor die Order heeft betaald. Het bedrag dat het Bedrijf aan U retourneert is de mate van de aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens de Klant.

 

Artikel 4 - Recht om Orders te weigeren

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om Orders te aanvaarden of weigeren. Als we uw Order niet kunnen aanvaarden, stellen wij U hiervan op de hoogte via e-mail en bereken we geen kosten voor het Product. Als we betalingen hebben verwerkt voorafgaand aan de niet-aanvaarding van uw Order, betalen wij U het bedrag terug. De bank kan 7 werkdagen of langer nodig hebben om het bedrag aan U over te maken.

 

Artikel 5 - Neem contact met Ons op

Als U vragen hebt, kunt U contact met Ons opnemen. Voor meer informatie, klik hier.

 

Prijs en betaling

 

Artikel 6 - Prijs

De prijs die voor een Product in rekening wordt gebracht is de prijs die ten tijde van de Order van kracht is en wordt vermeld in de e-mail met uw Orderbevestiging. De prijzen van Producten op Onze website kunnen van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden veranderd. Gepubliceerde prijzen zijn inclusief standaard verzend- en behandelingskosten met gebruik van een transportbedrijf dat door Ons wordt gekozen. Eventuele belastingen en toeslagen worden apart gedetailleerd op de factuur in overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 7 - Betalingsmethodes

Betalingsmethodes. De beschikbare betalingsmethodes worden getoond tijdens het afrekenproces. Creditcardbetalingen, inclusief terugkerende kosten, worden behandeld via externe betalingsverwerkers. Deze externe betalingsverwerkers verzamelen en bewaren uw creditcardgegevens om uw betaling te verwerken. Raadpleeg voor meer informatie Ons Privacybeleid. Gefactureerde bedragen worden volledig betaald in de valuta die op de factuur wordt vermeld. Door het plaatsen van een Order en het doen van een aanbod om een Product te kopen, geeft U Ons toestemming om informatie te verzenden of om informatie over U te verkrijgen van derde partijen zodat het Bedrijf de Order kan uitvoeren. Dit kan bestaan uit verificatie van uw bankpas of creditcardnummer of kredietrapporten, bijv. om uw identiteit te authentiseren.

 

Artikel 8 - Verklaring betreffende creditcardgegevens

U verklaart en garandeert dat (i) U ten minste 18 jaar bent of meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar U woont; (ii) de creditcardgegevens die U verstrekt de waarheid, juist en volledig zijn, (iii) U naar behoren gemachtigd bent om deze creditcard te gebruiken voor de aankoop, (iv) kosten die door U worden gemaakt door uw creditcardbedrijf worden voldaan, en (v) dat U de door U gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen zult betalen, met inbegrip van eventueel toepasselijke honoraria en belastingen.

 

Artikel 9 - Kortingscodes

Als een kortingscode wordt aangeboden of beschikbaar is, kunt U slechts één kortingscode per Order gebruiken. Wij behouden Ons het recht voor om Orders te weigeren of annuleren als U meer dan één kortingscode aan het winkelmandje toevoegt. We staan U toe om kortingscodes uitsluitend te gebruiken volgens de algemene voorwaarden waarop ze werden verstrekt, met inbegrip van voorwaarden die betrekking hebben op uw recht om ze te gebruiken en een maximale Orderwaarde. Kortingscodes en andere aanbiedingen zijn behoudens deze Voorwaarden en eventuele aanvullende algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de aanbieding.

 

Artikel 10 - Product niet in voorraad

Het komt voor dat de vraag naar Producten groter is dan de bestaande voorraad. Wanneer dit het geval is, vragen we U om Ons uw e-mailadres te verstrekken, en stellen wij U op de hoogte wanneer er weer voorraad beschikbaar is.

 

Artikel 11 - Belastingen

We zijn wettelijk verplicht alle belasting te innen op basis van de bestemming of het leveringslocatie van uw Order. Wanneer U tijdens het afrekenproces uw Ordertotaal bekijkt, ziet U daar de toepasselijke belastingen. Het bedrag dat feitelijk in rekening van uw creditcard wordt gebracht geeft de geldende belastingen weer.

 

Artikel 12 - Risico en eigendom

Eigendom van en recht op Producten die door U van het Bedrijf worden gekocht blijven berusten bij het Bedrijf tot alle bedragen die door de Klant verschuldigd zijn volledig zijn betaald. Het Bedrijf kan de Producten weer in het bezit nemen indien niet voor de Producten is betaald.

 

Artikel 13 - Risico van verlies

Het risico van verlies van of schade aan Producten gaat over op de Klant na levering door het Bedrijf van de Producten aan het transportbedrijf.

 

Levering en verzending


Artikel 14 - Verzendings- en leveringsdatums zijn slechts ramingen en kunnen niet worden gegarandeerd

We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in verzendingen. Als we Producten niet binnen de verwachte periode of binnen dertig (30) dagen na een correct voltooide Order kunnen verzenden, kunnen wij uw toestemming vragen voor een vertraging in verzending. Zonder deze toestemming zullen wij uw Order annuleren en eventuele betaling die al is geïnd retourneren.

Het is uw verantwoordelijkheid om volledige en juiste adresgegevens voor levering te verstrekken. Wij zijn niet aansprakelijk als U onvolledige of onjuiste informatie verstrekt.

 

Annuleringen, retourzendingen, terugbetaling


Artikel 15 - Annuleringen

Het Bedrijf streeft ernaar uitzonderlijke klantenservice te bieden en derhalve worden de meeste Orders tijdig gereedgemaakt voor verzending. Alle verkopen op Onze website zijn definitief. Indien U onlangs een Order hebt geplaatst en deze wilt annuleren, kunt U contact opnemen met Onze klantenservice via de volgende link. Als uw Order nog niet is verwerkt, zullen wij redelijke acties ondernemen om te trachten aan uw annuleringsverzoek te voldoen. Indien wij uw Order echter niet meer kunnen annuleren, beschikt U over de optie om het Product aan Ons te retourneren door het volgen van de voorwaarden in Ons Retour- en terugbetalingsbeleid.

 

Artikel 16 - Retour- en terugbetalingsbeleid

Voor Producten die direct op de website zijn besteld, garandeert het Bedrijf 100% tevredenheid gedurende 30 dagen na aankoop of uw geld terug. Als U ontevreden over Ons Product bent, kunt U het binnen dertig (30) dagen vanaf uw Orderdatum aan Ons retourneren voor een vervanging of volledige terugbetaling van de aankoopprijs, minus verzend- en behandelingskosten. Indien U een Product retourneert dat werd gekocht met gebruik van een aanbieding met korting voor een gebundeld Product, dient U alle artikelen in de bundel terug te sturen om volledige terugbetaling te ontvangen. Indien de volledige bundel niet wordt geretourneerd, staat de terugbetaling gelijk aan het bedrag dat U hebt betaald voor de Productenbundel minus de adviesprijs voor de niet-geretourneerde artikelen. We betalen geen verzendkosten terug. Het Bedrijf accepteert geen retourzendingen van Producten die in winkels, warenhuizen of op andere locaties die het Product verkopen zijn gekocht. Om terugbetaling te verkrijgen, dient U de volgende stappen te volgen:

(a) Uw product moet in de oorspronkelijke staat verkeren met de originele verpakking.


(b) Klik hier om een retourzending aan te vragen. Voer om te beginnen het e-mailadres in dat gebruikt is tijdens het Orderproces en het Ordernummer. Dit is te vinden in de bevestigingsmail van de Order.


(c) Plaats het retourlabel dat U hebt ontvangen duidelijk op de buitenkant van het te retourneren pakket. Onze retourafdeling mag geen pakketten behandelen zonder het retourlabel dat U van Marantz hebt verkregen na het volgen van de bovenstaande stappen, en er worden geen terugbetalingen verstrekt voor pakketten die worden geretourneerd zonder een retourlabel, inclusief pakketten met vermelding “Retour afzender”.


(d) U dient alle geretourneerde Producten in de originele verpakking te sturen met gebruik van het retourlabel dat U van Marantz hebt ontvangen nadat uw retourverzoek is goedgekeurd. Wanneer U dit retourlabel gebruikt, worden de verzendkosten door Marantz betaald.


(e) Geretourneerde producten moeten worden ontvangen binnen vijftien (15) dagen nadat U uw RMA-nummer hebt ontvangen.


(f) Terugbetaling vindt slechts plaats via dezelfde betalingsmethode die voor het bestellen van het Product werd gebruikt. Het duurt over het algemeen 7 tot 14 werkdagen om een terugbetaling te ontvangen. Terugbetalingen dekken de kosten van het Product. Vracht- en behandelingskosten worden niet terugbetaald.

 

Garantie


Artikel 17 - Beperkte garantie

Het Bedrijf garandeert dat zijn Producten geen gebreken vertonen qua materiaal en afwerking voor de beperkte garantieperiode van het Product die is opgenomen in de Productgarantie. De garantieperiode begint op de oorspronkelijk aankoopdatum van het Product. Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het Product. Raadpleeg de garantieverklaring die met het Product wordt meegezonden voor specifieke garantievoorwaarden, beperkingen en garantieperiode.

In het geval van garantieclaims tijdens de garantieperiode vervangt het Bedrijf kosteloos alle defecte Productonderdelen. Als een onderdeel van uw Product een defect vertoont vanwege een fout in de materialen of afwerking, kunt U hier om goedkeuring van een retourzending verzoeken om een garantieclaim in te dienen.

 

Artikel 18 - Disclaimers

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST HET BEDRIJF ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTIELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (ZOALS DE KOSTEN VAN HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN ANDERE EIGENDOMMEN DIE MOGELIJK BESCHADIGD ZIJN GERAAKT ALS HET APPARAAT NIET GOED WERKT). DE BEPERKTE GARANTIE VERVALT AUTOMATISCH ALS UW PRODUCT OP ENIGE WIJZE IS GEMODIFICEERD, ONJUIST IS INGESTELD, MISBRUIKT, BELAST BOVEN HET VERMELDE VERMOGEN, OF ANDERSZINS VERKEERD IS GEBRUIKT OF IS VERWAARLOOSD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST HET BEDRIJF ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VOOR GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID.

Bepaalde territoria verbieden afwijzingen van impliciete garanties, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie, dus deze beperkingen zijn wellicht niet van toepassing op U. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om gebruik te maken van de Producten, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding.

BEHALVE WAAR DIT BEPAALD IS IN DEZE VOORWAARDEN, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, EN DE CONTENT, INFORMATIE, HET ADVIES, DE DIENSTEN, PRODUCTEN EN ANDERE MATERIALEN DIE OP ONZE WEBSITE STAAN OF WORDEN BESCHREVEN VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT DEZE INFORMATIE EN MATERIALEN WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN “DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN” EN “BESCHIKBAARHEID”. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, VERSTREKKEN WIJ GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID, WERKING EN/OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE CONTENT, DIENSTEN, PRODUCTEN EN ANDERE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE OP DE WEBSITE STAAN OF WORDEN BESCHREVEN. WE WIJZEN VERDER ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE AF VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN REEKS HANDELINGEN OF PRESTATIES. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE EN CONTENT DIE TOEGANKELIJK IS VIA DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS, EN WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES DAARIN OF VOOR EVENTUELE NADELIGE GEVOLGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN, OF HET VERTROUWEN OP ENIG ASPECT VAN ONZE WEBSITE, DE CONTENT, DIENSTEN, PRODUCTEN EN ANDERE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE OP DE WEBSITE STAAN OF WORDEN BESCHREVEN. BOVENDIEN VERSTREKKEN WE GEEN VERKLARINGEN EN GARANTIES DAT DE WEBSITE ONONDERBROKEN WERKT, VEILIG IS EN GEEN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT. ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE DOOR U VAN ONS OF ONZE KLANTENSERVICE IS VERKREGEN CREËERT GEEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN IS BESCHREVEN.

 

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid

WIJ, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN, AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, LEDEN, MANAGERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS VAN ENIGE VAN DE VOORGAANDE ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SOORT VAN SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERGOEDING VAN ALLE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL OF INKOMSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIT UIT PRODUCTAANKOPEN OF HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT TOEGANG TOT, VERTROUWEN OP, NIET-BESCHIKBAAR ZIJN VAN OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN, OF ONJUIST GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GEBRUIKERSCONTENT, RECENSIES, ADVIES, DIENSTEN, PRODUCTEN EN ANDERE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE OP DE WEBSITE STAAN OF WORDEN BESCHREVEN. HET BEDRIJF IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADEVERGOEDING VAN ENIGE AARD VOOR DE OPENBAARMAKING OF HET MISBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING, EN ONGEACHT DE VORM DE VAN JURIDISCHE PROCEDURE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF IS BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE ZIJN BETAALD VOOR HET OP ONZE WEBSITE GEKOCHTE PRODUCT OF HONDERD U.S. DOLLARS ($ 100,00). DEZE BEPERKING BLIJFT VAN KRACHT IN HET GEVAL DAT EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DIT IS EEN ONDERHANDELDE EN OVEREENGEKOMEN BEPALING.

 

Artikel 20 - Vrijwaring

U stemt ermee in om het Bedrijf met inbegrip van Onze gelieerde bedrijven, licentiegevers, directeuren, functionarissen, leden, managers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen verliezen, kosten, onkosten of schadevergoedingen van enige aard (met inbegrip van advocatenhonoraria en gerechtelijke kosten) die voortvloeien uit een vordering, gerechtelijke procedure, rechtszaak of eis, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) uw toegang tot of gebruik van Onze website, (ii) de aankoop van Producten, of (iii) uw schending van deze Voorwaarden.

 

Artikel 21 - Disclaimer ten aanzien van reclame en links naar externe websites

Wij kunnen van tijd tot tijd reclame van derde partijen op de website tonen. Deze reclame kan in de vorm zijn van een banner, link, pop-under of pop-up. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van deze reclame of links, of voor de producten, diensten of andere materialen die verband houden met dergelijke reclame of een doorklik of gekoppelde websites. HET BEDRIJF IS IN GEEN ENKEL GEVAL DIRECT OF INDIRECT AANSPRAKELIJK JEGENS ANDEREN VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN COMPENSERENDE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, OF VOOR VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE RECLAME, LINKS OF WEBSITES.

 

Artikel 22 - Geen vertegenwoordiging in een class-action

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN STEMT U ER NIET MEE IN OM OP TE TREDEN ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN EEN CLASS-ACTION OF ALS EEN PARTICULIERE PROCUREUR-GENERAAL, OF IN ENIGE ANDERE VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID, EN NEEMT U NIET ALS LID VAN EEN GROEP EISERS DEEL AAN EEN RECHTSZAAK TEGEN ONS IN ENIGE RECHTBANK, OF IN ARBITRAGE, MET BETREKKING TOT VORDERINGEN DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET ONS OF DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ORDERS GEPLAATST OP DE WEBSITE, ONZE RECLAME EN OPENBAARMAKINGEN, E-MAIL OF MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN OF GEBRUIKEN VAN INFORMATIE OVER U IN VERBAND MET DE WEBSITE, DEZE VOORWAARDEN, OF UW STATUS ALS KOPER VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN.

 

Artikel 23 - Intellectueel eigendom

De Klant zal de handelsmerken, de naam, het logo, de gelijkenis, het handelsimago, de ontwerpen, de octrooien of andere eigendomsrechten (“Intellectueel eigendom”) niet gebruiken zonder de schriftelijke goedkeuring van het Bedrijf. De Klant zal het Intellectueel Eigendom van het Bedrijf niet wijzigen, bedekken, beschadigen, verwijderen of anderszins veranderen, of veranderingen aanbrengen in de materialen die door het Bedrijf of zijn Product(en) worden verstrekt. De Klant zal de handelsmerken van het Bedrijf niet gebruiken of inschrijven.

 

Artikel 24 - Geldend recht

Door het bezoeken van de website of het bestellen van Producten van de website, stemt U ermee in dat het recht van Nederland, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictenrecht, deze Voorwaarden en eventuele geschillen van enige soort die tussen U en Ons kunnen ontstaan beheren. De website is eigendom en wordt beheerd in Nederland. U kunt een inwoner van een ander land zijn, maar U stemt ermee in dat voor alle doelen onze relatie wordt beheerst door het geldende recht van Nederland. Nederland heeft de exclusieve bevoegdheid voor alle vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een gerechtelijke procedure tegen de Klant te starten in elke locatie waar het Bedrijf procesbevoegdheid heeft of in elk rechtsgebied waarin zich schade aan het Bedrijf voordoet.

 

Artikel 25 - Algemene voorwaarden

Er worden geen agentschappen, partnerships, samenwerkingsverbanden of arbeidsrelaties gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons. Ons verzuim om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of te handhaven vormt geen afstandsverklaring voor de handhaving van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling in deze Voorwaarden geacht wordt niet-afdwingbaar of ongeldig te zijn, wordt deze bepaling tot het noodzakelijke minimum beperkt of verwijderd zo dat deze Voorwaarden anderszins onverminderd van kracht en afdwingbaar blijven. Deze Voorwaarden zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door U zonder Onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. De titels in deze Voorwaarden zijn slechts voor het gemak en hebben geen rechts- of contractuele gevolgen. Deze Voorwaarden omvatten en bevatten door middel van verwijzing het op Onze website gepubliceerde Privacybeleid.

 

Artikel 26 - Scheiding

Indien enig deel van deze Voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of om enige reden niet-afdwingbaar te zijn, dan wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden.

 

Artikel 27 - Afstandsverklaring

Een afstandsverklaring door Ons mag niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring voor een voortgaande of volgende schending van een bepaling.

 

Artikel 28 - Derde partijen

Niemand anders heeft rechten krachtens dit contract. Dit contract is tussen U en het Bedrijf. Geen andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

 

Artikel 29 - Wijziging

Wij behouden Ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen inzicht, maar wijzigingen zijn niet van toepassing op Orders die voorafgaand aan het aanbrengen van de wijziging zijn geplaatst.

 

Artikel 30 - Overdracht

U mag uw rechten krachtens deze Voorwaarden niet overdragen en uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden niet delegeren zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle voorgenomen overdracht of delegatie in strijd met dit artikel is ongeldig. Overdracht of delegatie ontslaat U niet van enige van uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden.

 

Artikel 31 - Kennisgevingen

Het Bedrijf kan U krachtens deze Voorwaarden kennisgevingen verstrekken door het publiceren van een update op de website. Kennisgevingen die wij verstrekken via publicatie worden van kracht bij publicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om de website op updates te controleren.

 

Artikel 32 - Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden (met inbegrip van alle gekoppelde, bij verwijzing geldende of opgenomen voorwaarden of beleid) vormen de gehele overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot uw gebruik van de website en transacties voor de aankoop van Producten.

 

Artikel 33 - Diversen

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons. Ons verzuim om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen afstandsverklaring van de uitoefening van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling in deze Voorwaarden geacht wordt onuitvoerbaar of ongeldig te zijn, wordt deze bepaling tot het noodzakelijke minimum beperkt of verwijderd zo dat deze Voorwaarden anderszins onverminderd van kracht en uitvoerbaar blijven. Deze Voorwaarde zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar, of sublicentieerbaar door U. De titels van deze Voorwaarden zijn voor het gemak. Deze Voorwaarden omvatten en bevatten door middel van verwijzing Ons Privacybeleid. Indien enige deel van deze Voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of om enige reden niet-afdwingbaar te zijn, dan wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht de Voorwaarden te allen tijde te beperken, wijzigen of aanpassen.

 

Artikel 34 - Contactinformatie

Indien U vragen of opmerkingen hebt, kunt U contact met Ons opnemen via de volgende link.