Här får du FM Stereo och MW mottagning för att få tillgång till ett bredare frekvensområde. Hög känslighet och kvarts-låst digital kanalinställning gör att stationerna inte driver och ger låg brusnivå. Förinställningsminnet tillåter att du lägger in upp till 30 favoritkanaler på varje frekvensband