CD6002 CD-spelaren är den senaste nya CD-spelaren från Marantz ljudutvecklingsavdelning och har teknik som härrör från den kritikerrosade OSE CD-spelarserien. Ljudkvaliteten har förbättrats dramatiskt efter en kritiskt översyn av kretslösningar och komponenter, varefter man funnit var förbättringarna skulle göras. Till slut i denna detaljerade process har strömförsörjningarna förstärkts och ljudkretsarna tweakats upp. Varje förändring verifierades via lyssningssessioner. Denna särbehandling ger en mycket mer konsekvent respons i hela frekvensområdet. Musikåtergivningen karakteriseras av mer öppenhet och större ljudbild samt bättre klangriktighet.