CD5001 Original Special Edition (OSE) CD-spelare är Marantz inhouse modifierade version av CD5001. För att dramatiskt förbättra ljudkvaliteten har vi kritiskt skärskådat både komponenter och kretslösningar, varefter vi kunnat fastställa var insatserna skulle göras. I slutet av denna detaljerade process förbättras strömförsörjningarna och ljudkretsarna tweakas ordentligt. Varje förändring får bevisa sitt värde i lyssningssessioner. Behandlingen ger en mycket mer konsekvent respons i hela frekvensområdet. Musikåtergivningen präglas av ökad öppenhet och bättre ljudbild samt bättre tonalitet.