Marantz egen berömda OSE tuning har sina rötter långt tillbaka i 1990-talet. Då den bygger på en standardmodell har vi undersökt alla komponenter under långa och mödosamma lyssningssessioner för att hitta den rätta balansen och de bästa komponenterna. Att prova en komponent gör ibland att man tvingas ändra en annan komponent som tidigare valts. Resultatet är att PM4001 OSE har tajtare bas, tydligare stereobild och en bredare ljudbild. De ursprungliga funktionerna som phono-ingång och två par högtalarutgångar, vilket ger möjlighet till bi-wiring, finns fortfarande kvar. OSE är lätt att känna igen med sitt Original SE märke på fronten och naturligtvis inte minst på den utmärkta ljudkvaliteten.