Styvt gjutet chassi och kabinett av aluminium tar bort vibrationer och elektromagnetisk strålning, ny HDAM och aktiv volymkontroll med feedback minimerar störningar vid normal lyssningsnivå. Ett push-pull slutsteg med korta symmetriska signalvägar, separata kylfänsar för vänster och höger kanal samt current feedback säkerställer snabb dynamikprestanda och exakt stereoåtergivning. En lågimpedant stömförsörjning med stor bandbredd fungerar som obegränsad energikälla för att driva även lågimpedanta högtalarna med största lätthet (100 watt RMS i 4 ohm belastning)