HEOS sekretess | Marantz™

HEOS sekretess

Introduktion

HEOS-appen erbjuds av D&M Holding US Inc. ("D&M US", "vi" eller "oss"). D&M US är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi inser att integritet och säkerhet är en oro för individer som använder HEOS-appen. Som användare av HEOS-appen vill vi göra dig bekväm med vår sekretesspraxis och de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda din personliga information. Personlig information är all information som direkt eller indirekt kan spåras tillbaka till en identifierad eller identifierbar individ.

Med denna integritetspolicy ("uttalande") informerar vi dig om vår sekretesspraxis och säkerhetsåtgärder angående din personliga information som samlas in när du laddar ner och använder HEOS-appen.

Om vi bestämmer oss för att ändra detta uttalande kommer sådana ändringar att inkluderas i själva HEOS-appen och på vår(a) webbplats(er), så vänligen kom tillbaka med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om det senaste uttalandet.

Vilken personlig information samlas in?

Du kan använda HEOS-appen med eller utan ett HEOS-konto. Beroende på hur du använder HEOS-appen kan olika typer av personlig information tillhandahållas av dig eller samlas in av HEOS-appen.

Använda HEOS-appen utan ett HEOS-konto

Om du väljer att inte skapa ett HEOS-konto kan vi komma att behandla följande personuppgifter: din dators unika internetprotokolladress (IP) och serienumret på din HEOS-produkt. Om du köper eller ansluter fler HEOS-produkter eller tjänster till ditt system kan vi komma att behandla information om dessa ytterligare produkter eller tjänster.

Utöver det gör vi det möjligt för dig att skapa spellistor eller komma åt musiktjänster vars innehåll kommer via HEOS-appen. Vi kan bevara en historik över din användning av HEOS-appen som kan innehålla listor över spelat innehåll, spellistor och en förteckning över vilka tjänster du använde.

Använda HEOS-appen med ett HEOS-konto

Utöver din IP-adress, produktinformation och spellistinformation kommer vi att behandla följande information när du skapar ett HEOS-konto: ditt namn, e-postadress, inloggningsuppgifter, kön, landplats, enhetsdetaljer (modell, mac) adress, uppdateringsaktivitet) och uppspelningsspårning (används för "historik"-funktionen i HEOS-appen).

För vilka ändamål kommer dina personuppgifter att användas?

Vi kan använda dina personuppgifter enligt ovan för:

  • tillhandahålla produkter och tjänster till dig;
  • att upprätthålla kontakt med dig;
  • att optimera våra produkter och tjänster;
  • för (direkt) marknadsföringsändamål;
  • marknadsundersökning;
  • kundservice och hantering av klagomål/tvister;
  • genomförandet av revisioner, såsom redovisningsrevisioner;
  • att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Vem har tillgång till informationen?

Utöver D&M US kommer dina uppgifter också att behandlas av våra dotterbolag i Nederländerna, Tyskland och Irland i deras position som databehandlare. I enlighet med våra instruktioner kan de komma att behandla dina personuppgifter för att ge dig hjälp med användningen av HEOS-appen. Dessutom kan dessa dotterbolag också agera som personuppgiftsansvariga i enlighet med lokala dataskyddslagar. I sin ställning som personuppgiftsansvariga kan de kontakta dig angående produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har gett ditt samtycke till det eller om du tidigare har begärt en produkt eller tjänst från oss.

Vi kan också instruera betrodda tredje parter att utföra tjänster med avseende på behandlingen av dina personuppgifter för vår räkning. Till exempel, när du använder HEOS-appen kommer vi att använda tredjepartsservrar för att lagra eller förse dig med information som musikinnehåll eller annat innehåll som kan streamas från våra servrar till dina D&M-produkter. Med någon av våra dotterbolag och betrodda tredje parter som agerar som databehandlare, har vi databehandlingsavtal på plats i enlighet med tillämplig lag.

Vi kommer inte att avslöja din personliga information till någon annan tredje part såvida vi inte anser att avslöjandet är nödvändigt: (a) för att uppfylla juridiska krav; eller (b) för att förse dig med de efterfrågade produkterna och tjänsterna, i enlighet med relevanta villkor och detta uttalande.

Överföring av dina personuppgifter

Vi kan komma att överföra din personliga information till servrar utanför det land där du bor. Du bör vara medveten om att många länder inte ger samma rättsliga skydd för personlig information som du kan åtnjuta i ditt ursprungsland. Medan din personliga information finns i ett annat land kan den kommas åt av domstolar, brottsbekämpande myndigheter och nationella säkerhetsmyndigheter i det landet i enlighet med dess lagar. Med förbehåll för sådana lagliga åtkomstförfrågningar lovar vi att alla som behandlar din personliga information utanför ditt ursprungsland är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda dem och endast har rätt att behandla dem i enlighet med våra instruktioner.

Säkerhetsåtgärder

Ingen dataöverföring kan garanteras vara 100 % säker. Som ett resultat, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, kan D&M US inte garantera eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss med HEOS-appen, och därför använder du HEOS-appen på egen risk. När vi väl har fått din personliga information, gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet på våra system, för att skydda dem mot förlust, missbruk eller ändring.

När du ger oss personlig information kan den informationen skickas elektroniskt till servrar utanför det land där du ursprungligen angav informationen. Dessutom kan den informationen användas, lagras och/eller behandlas utanför det land där du angav informationen. Närhelst D&M US (eller en tredje part som har anlitats av oss för detta ändamål) hanterar personlig information, oavsett var detta inträffar, vidtar den åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med relevanta lagar och förordningar, villkor och detta uttalande.

Dina rättigheter och kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om integritet, eller om du vill granska, korrigera eller ändra någon personlig information som du har lämnat, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Om du bor i Nederländerna:

D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
Nederländerna
Tel. +31 (0)40 2507844
E-postadress: [email protected]
Handelskammarens nummer: 17073774
Momsnummer: NL 800.594.757 B 01

Om du bor i Tyskland:

D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Tyskland
Tel: +49 21 571 20836
E-postadress: [email protected]
Momsnummer: 115/5708/0144

Om du bor i Irland::

D&M Audiovisual Ltd.
1 Lanyon Quay
BT13LG
Belfast
Storbritannien
Tel: +44 289 0279831
E-postadress: [email protected]
Momsnummer: GB 207 8170 71

Om du bor i något annat land:

D&M Holding US Inc.
100 Corporate Drive
07430
Mahwah, NJ
Förenta staterna
Tel +1 201 762 6500
E-postadress: [email protected]