Prywatność HEOS | Marantz™

Prywatność HEOS

Wstęp

Aplikacja HEOS jest oferowana przez D&M Holding US Inc ("D&M US", "my" lub "nas"). D&M US jest administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych. Uznajemy, że prywatność i bezpieczeństwo są przedmiotem troski osób korzystających z Aplikacji HEOS. Jako użytkownik Aplikacji HEOS chcemy, abyś czuł się komfortowo z naszymi praktykami ochrony prywatności oraz środkami bezpieczeństwa, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie dane, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą.

Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ("Oświadczenie") informujemy o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności oraz środkach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych gromadzonych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji HEOS.

Jeżeli zdecydujemy się na zmianę niniejszego Oświadczenia, zmiany te zostaną zamieszczone w samej Aplikacji HEOS oraz na naszej stronie internetowej (stronach internetowych), dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie, czy użytkownik zna najbardziej aktualne Oświadczenie.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Użytkownik może korzystać z Aplikacji HEOS posiadając Konto HEOS lub nie posiadając go. W zależności od sposobu korzystania z Aplikacji HEOS, różne rodzaje danych osobowych mogą być dostarczane przez użytkownika lub gromadzone przez Aplikację HEOS.

Korzystanie z Aplikacji HEOS bez Konta HEOS

Jeśli zdecydujesz się nie tworzyć Konta HEOS, możemy przetwarzać następujące dane osobowe: unikalny adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera oraz numer seryjny Twojego produktu HEOS. Jeśli zakupisz lub podłączysz do swojego systemu więcej produktów lub usług HEOS, możemy przetwarzać informacje związane z tymi dodatkowymi produktami lub usługami.

Ponadto umożliwiamy Ci tworzenie list odtwarzania lub dostęp do usług muzycznych, których zawartość jest dostarczana przez aplikację HEOS. Możemy przechowywać historię korzystania przez użytkownika z Aplikacji HEOS, która może zawierać listy odtwarzanych treści, listy odtwarzania oraz zapis, z których usług użytkownik korzystał.

Korzystanie z Aplikacji HEOS przy użyciu Konta HEOS

Oprócz adresu IP użytkownika, informacji o produkcie oraz informacji o listach odtwarzania, będziemy przetwarzać następujące informacje podczas tworzenia konta HEOS: imię i nazwisko, adres e-mail, szczegóły dotyczące logowania, płeć, lokalizacja kraju, szczegóły dotyczące urządzenia (model, adres mac, aktywność aktualizacji) oraz śledzenie odtwarzania (wykorzystywane do funkcji "historia" w aplikacji HEOS).

Do jakich celów będą wykorzystywane Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób wymieniony powyżej do:

  • dostarczania Państwu produktów i usług;
  • utrzymania kontaktu z Państwem;
  • w celu optymalizacji naszych produktów i usług;
  • do celów marketingowych (bezpośrednich);
  • badania rynku;
  • obsługa klienta i rozpatrywanie skarg/sporów;
  • przeprowadzania audytów, np. audytów księgowych;
  • spełnianie obowiązków ustawowych.

Kto ma dostęp do tych informacji?

Obok D&M US Twoje dane będą również przetwarzane przez nasze podmioty stowarzyszone w Holandii, Niemczech i Irlandii w ramach ich pozycji jako podmiotów przetwarzających dane. Zgodnie z naszymi instrukcjami mogą one przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia Państwu pomocy w korzystaniu z Aplikacji HEOS. Ponadto, te oddziały mogą również działać jako administratorzy danych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jako administratorzy danych mogą oni kontaktować się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług, które mogą być dla niego interesujące, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę lub wcześniej zamówił u nas produkt lub usługę.

Możemy również zlecić zaufanym stronom trzecim wykonanie usług w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Na przykład, gdy użytkownik korzysta z aplikacji HEOS, wykorzystujemy serwery stron trzecich w celu przechowywania lub dostarczania użytkownikowi informacji, takich jak treści muzyczne lub inne treści, które mogą być przesyłane strumieniowo z naszych serwerów do produktów D&M. Z każdym z naszych oddziałów i zaufanych stron trzecich działających jako procesory danych mamy podpisane umowy dotyczące przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika innym stronom trzecim, chyba że uważamy, że ujawnienie jest konieczne: (a) w celu spełnienia wymogów prawnych; lub (b) w celu dostarczenia użytkownikowi żądanych produktów i usług, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i postanowień oraz niniejszego oświadczenia.

Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe na serwery znajdujące się poza krajem, w którym mieszkasz. Należy mieć świadomość, że wiele krajów nie zapewnia takiej samej ochrony prawnej danych osobowych, jaka przysługuje w kraju pochodzenia. W czasie, gdy Państwa dane osobowe znajdują się w innym kraju, dostęp do nich mogą uzyskać sądy, organy ścigania i bezpieczeństwa narodowego tego kraju zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Z zastrzeżeniem takich zgodnych z prawem żądań dostępu, obiecujemy, że każdy, kto przetwarza Twoje dane osobowe poza krajem pochodzenia, jest zobowiązany do wdrożenia środków ochrony tych danych i jest uprawniony do przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Środki bezpieczeństwa

Żadna transmisja danych nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. W związku z tym, choć staramy się chronić dane osobowe użytkownika, firma D&M US nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które użytkownik przekazuje nam za pomocą Aplikacji HEOS, dlatego też użytkownik korzysta z Aplikacji HEOS na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych osobowych użytkownika dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach, chronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Gdy użytkownik podaje nam swoje dane osobowe, informacje te mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na serwery poza krajem, w którym pierwotnie je wprowadził. Ponadto informacje te mogą być wykorzystywane, przechowywane i/lub przetwarzane poza krajem, w którym zostały podane. Zawsze, gdy firma D&M US (lub strona trzecia zaangażowana przez nas w tym celu) zajmuje się danymi osobowymi, niezależnie od miejsca, w którym ma to miejsce, podejmuje kroki w celu zapewnienia, że dane te są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, warunkami i niniejszym oświadczeniem.

Twoje prawa i kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności lub jeśli chciałbyś przejrzeć, poprawić lub zmienić jakiekolwiek podane przez siebie dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej.

Jeśli zamieszkują Państwo w Holandii:

D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
Holandia
Tel. +31 (0)40 2507844
Adres e-mail: [email protected]
Numer Izby Handlowej: 17073774
Numer VAT: NL 800.594.757 B 01

Jeśli mieszkasz w Niemczech:

D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Niemcy
Tel: +49 21 571 20836
Adres e-mail: [email protected]
Numer VAT: 115/5708/0144

Jeśli mieszkasz w Irlandii:

D&M Audiovisual Ltd.
1 Lanyon Quay
BT13LG
Belfast
Wielka Brytania
Tel: +44 289 0279831
Adres e-mail: [email protected]
Numer VAT: GB 207 8170 71

Jeśli mieszkasz w jakimkolwiek innym kraju:

D&M Holding US Inc.
100 Corporate Drive
07430
Mahwah, NJ
Stany Zjednoczone
Tel +1 201 762 6500
Adres e-mail: [email protected]