Nota prawna

Zastrzeżenia prawne firmy Marantz

  • Pomimo, iż zadbano o rzetelność informacji na głównej stronie internetowej firmy Marantz i innych stronach internetowych firmy Marantz (zwanych dalej łącznie "Stronami Internetowymi"), to informacje na tych stronach są OFEROWANE BEZ JAKICHKOLWIEK deklaracji lub GWARANCJI, a firma MARANTZ ani jej spółki zależne W ŻADNYM WYPADKU NIE ponoszą ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z wykorzystaniem udostępnionych informacji, chyba, że jednoznacznie stwierdzono inaczej. Firma Marantz nie gwarantuje, że strony internetowe lub serwery na których są one udostępniane, będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
  • Firma Marantz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub aktualizacji informacji zawartych na stronach internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
  • Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez firmę Marantz. Firma Marantz nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za treść takich innych stron internetowych. Marantz oferuje takie linki jedynie dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron internetowych nie oznacza aprobaty firmy Marantz dla zawartości takich stron.
  • Informacje zawarte na Stronach Internetowych mogą być wykorzystywane, kopiowane lub rozpowszechniane wyłącznie w niezmienionej formie do informacyjnych celów osobistych i pod warunkiem zachowania symbolu praw autorskich i uwagi znajdującej się na dole danej strony. To prawo nie dotyczy oprogramowania, z wyjątkiem warunków zawartych w § 6 poniżej.
  • Strony internetowe zapewniają dostęp do międzynarodowych katalogów produktów Marantz, a zatem mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do konkretnych produktów i usług firmy Marantz, które nie są (łatwo) dostępne w danym kraju. Żadne z takich odniesień nie oznacza, że firma Marantz zamierza sprzedawać takie produkty lub usługi w danym kraju.
  • Oprogramowanie udostępniane do pobrania z jakiekolwiek ze Stron Internetowych jest licencjonowane i podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w odpowiednich umowach licencyjnych, oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie do wykorzystania przez użytkowników końcowych, a wszelkie kopiowanie, powielanie lub redystrybucja oprogramowania jest zabroniona. GWARANCJE obejmujące to OPROGRAMOWANIe, jeżeli takich udzielono, będą miały ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ODPOWIEDNIEJ UMOWY LICENCYJNEJ. Firma MARANTZ NINIEJSZYM informuje o nieważności jakichkolwiek INNych GWARANCJi, deklaracji I WARUNKów W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI implikowanych.
  • Te zasady i warunki podlegają prawu holenderskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.
  • Prawa autorskie do Stron Internetowych i ich zawartości należą do firmy Marantz lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępność modeli w różnych krajach może się różnić. Firma Marantz zastrzega sobie prawo do wprowadza zmian projektu i specyfikacji produktów bez powiadomienia.

Dolby, Pro Logic, Dolby Surround i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Inc. Wyprodukowano na licencji Lucasfilm Ltd. Lucasfilm i THX są zarejestrowanymi znakami handlowymi Lucasfilm Ltd. Wyprodukowano na licencji firmy Digital Theater Systems Inc. Podlega ochronie patentowej w związku z patentem US Pat. Nr 5.451.942 oraz innymi udzielonymi patentami i wnioskami patentowymi na całym świecie. “DTS”oraz “DTS Digital Surround” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Digital Theater Systems, Inc. c 1996 Digital Theater Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. "TruSurround, SRS i symbol SRS są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc., Technologia TruSurround jest produkowana na licencji firmy SRS Labs, Inc."

X
We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Find out more