CD přehrávač CD6002 je nejnovějším produktem z dílny oddělení vývoje audio přístrojů společnosti Marantz. Tento přístroj je vybaven technologiemi odvozenými od vysoce uznávaných CD přehrávačů speciální řady OSE. Po kritickém zhodnocení obvodové koncepce a všech součástí, na základě kterého bylo možné určit nutná místa úprav, došlo k dramatickému zlepšení kvality zvuku. Na konci tohoto podrobného procesu se provede posílení napájecích přívodů a dramatické vyladění audio obvodů. Každá změna je podložena poslechovým sezením. Tato úprava na míru zajistí mnohem ucelenější charakteristiku v celém kmitočtovém pásmu. Hudební reprodukci lze charakterizovat zlepšením transparentnosti, obrazu i tonální přesnosti.