Ochrana osobních údajů HEOS | Marantz™

Ochrana osobních údajů HEOS

Úvod

Aplikaci HEOS nabízí společnost D&M Holding US Inc. ("D&M US", "my" nebo "nás"). Společnost D&M US je správcem údajů ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si, že soukromí a bezpečnost jsou pro osoby používající aplikaci HEOS důležité. Chceme, abyste se jako uživatelé aplikace HEOS cítili dobře s našimi postupy ochrany soukromí a bezpečnostními opatřeními, která přijímáme na ochranu vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze přímo nebo nepřímo přiřadit k identifikované nebo identifikovatelné osobě.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen "prohlášení") vás informujeme o našich postupech ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatřeních týkajících se vašich osobních údajů shromážděných při stahování a používání aplikace HEOS.

Pokud se rozhodneme toto Prohlášení změnit, budou tyto změny uvedeny v samotné aplikaci HEOS a na našich webových stránkách, takže se pravidelně seznamte s aktuálním Prohlášením.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Aplikaci HEOS můžete používat s účtem HEOS nebo bez něj. V závislosti na tom, jak aplikaci HEOS používáte, můžete poskytovat různé typy osobních údajů nebo je aplikace HEOS shromažďovat.

Používání aplikace HEOS bez účtu HEOS

Pokud se rozhodnete nevytvořit si účet HEOS, můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jedinečnou adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače a sériové číslo vašeho produktu HEOS. Pokud si zakoupíte nebo připojíte k systému více produktů nebo služeb HEOS, můžeme zpracovávat informace týkající se těchto dalších produktů nebo služeb.

Kromě toho vám umožňujeme vytvářet seznamy skladeb nebo přistupovat k hudebním službám, jejichž obsah je dostupný prostřednictvím aplikace HEOS. Můžeme uchovávat historii vašeho používání aplikace HEOS, která může zahrnovat seznamy přehrávaného obsahu, seznamy skladeb a záznamy o tom, které služby jste použili.

Používání aplikace HEOS s účtem HEOS

Kromě vaší IP adresy, informací o produktu a informací o seznamu skladeb budeme při vytváření účtu HEOS zpracovávat následující informace: vaše jméno, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, pohlaví, polohu země, údaje o zařízení (model, mac adresa, aktivita aktualizace) a sledování přehrávání (používá se pro funkci "historie" aplikace HEOS).

K jakým účelům budou vaše osobní údaje použity?

Vaše osobní údaje můžeme použít, jak je uvedeno výše:

  • poskytování produktů a služeb;
  • udržovat s vámi kontakt;
  • optimalizovat naše produkty a služby;
  • pro účely (přímého) marketingu;
  • průzkum trhu;
  • služby zákazníkům a řešení stížností/sporů;
  • provádění auditů, například účetních auditů;
  • splnit zákonné povinnosti.

Kdo má přístup k informacím?

Vedle společnosti D&M US budou vaše údaje zpracovávat také naše přidružené společnosti v Nizozemsku, Německu a Irsku, a to v pozici zpracovatelů údajů. V souladu s našimi pokyny mohou zpracovávat vaše osobní údaje za účelem poskytnutí pomoci při používání aplikace HEOS. Kromě toho mohou tyto přidružené společnosti působit také jako správci údajů v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů. V pozici správců údajů vás mohou kontaktovat ohledně produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, za předpokladu, že jste k tomu dali souhlas nebo jste si u nás dříve vyžádali produkt nebo službu.

Můžeme také pověřit důvěryhodné třetí strany, aby naším jménem prováděly služby související se zpracováním vašich osobních údajů. Například při používání aplikace HEOS budeme využívat servery třetích stran, abychom ukládali nebo vám poskytovali informace, jako je hudební obsah nebo jiný obsah, který může být streamován z našich serverů do vašich produktů D&M. Se všemi našimi přidruženými společnostmi a důvěryhodnými třetími stranami, které působí jako zpracovatelé údajů, máme uzavřeny smlouvy o zpracování údajů v souladu s platnými zákony.

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, pokud se nedomníváme, že je to nezbytné: (a) pro splnění zákonných požadavků; nebo (b) pro poskytnutí požadovaných produktů a služeb v souladu s příslušnými podmínkami a tímto prohlášením.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme přenášet na servery umístěné mimo zemi, ve které žijete. Měli byste si uvědomit, že v mnoha zemích není poskytována stejná právní ochrana osobních údajů, jakou můžete mít v zemi původu. Pokud se vaše osobní údaje nacházejí v jiné zemi, mohou k nim mít přístup soudy, orgány činné v trestním řízení a orgány národní bezpečnosti v této zemi v souladu s jejími zákony. S výhradou takových zákonných požadavků na přístup slibujeme, že každý, kdo zpracovává vaše osobní údaje mimo zemi původu, je povinen zavést opatření na jejich ochranu a je oprávněn je zpracovávat pouze v souladu s našimi pokyny.

Bezpečnostní opatření

U žádného přenosu dat nelze zaručit 100% bezpečnost. Přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje, společnost D&M US nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte prostřednictvím aplikace HEOS, a proto aplikaci HEOS používáte na vlastní nebezpečí. Jakmile vaše osobní údaje obdržíme, vynaložíme maximální úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech, abychom je ochránili před ztrátou, zneužitím nebo změnou.

Když nám poskytnete osobní údaje, mohou být tyto údaje elektronicky odeslány na servery mimo zemi, kde jste je původně zadali. Kromě toho mohou být tyto informace použity, uloženy a/nebo zpracovány mimo zemi, kde jste je zadali. Kdykoli společnost D&M US (nebo námi za tímto účelem najatá třetí strana) zpracovává osobní údaje, bez ohledu na to, kde k tomu dochází, podniká kroky k zajištění toho, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s příslušnými zákony a předpisy, podmínkami a tímto prohlášením.

Vaše práva a kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete-li zkontrolovat, opravit nebo změnit poskytnuté osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud máte bydliště v Nizozemsku:

D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
Nizozemsko
Tel. +31 (0)40 2507844
E-mailová adresa: [email protected]
Číslo obchodní komory: 17073774
DIČ: NL 800.594.757 B 01

Pokud máte bydliště v Německu:

D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Německo
Tel: +49 21 571 20836
E-mailová adresa: [email protected]
DIČ: 115/5708/0144

Pokud máte bydliště v Irsku:

D&M Audiovisual Ltd.
1 Lanyon Quay
BT13LG
Belfast
Spojené království
Tel: +44 289 0279831
E-mailová adresa: [email protected]
DIČ: GB 207 8170 71

Pokud máte bydliště v jiné zemi:

D&M Holding US Inc.
100 Corporate Drive
07430
Mahwah, NJ
Spojené státy
Tel +1 201 762 6500
E-mailová adresa: [email protected]