Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

Omezení právní odpovědnosti společnosti Marantz

  • Ačkoli byla vyvinuta náležitá péče k zajištění správnosti informací na firemních domovských webových stránkách společnosti Marantz a dalších webových stránkách Marantz (zde dále souhrnně nazývané "webové stránky"), INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY BEZ JAKÉHOKOLI REPREZENTACE ČI ZÁRUKY A SPOLEČNOST MARANTZ ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH POBOČEK NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S UŽITÍM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH INFORMACÍ, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK. Společnost Marantz nezaručuje, že webové stránky, ani servery, které tyto stránky zpřístupňují, jsou zbaveny virů nebo jiných škodlivých programů.

  • Společnost Marantz si vyhrazuje právo změny či aktualizací informací uvedených na webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění.

  • Webové stránky mohou obsahovat odkazy na další stránky, které nespadají pod kontrolu společnosti Marantz. Společnost Marantz v žádném případě neodpovídá za obsah takových webových stránek. Společnost Marantz poskytuje takové odkazy pouze pro usnadnění a zahrnutí jakéhokoli odkazu na zmíněné webové stránky neznamená souhlas společnosti Marantz s jejich obsahem.

  • Informace uvedené na webových stránkách smějí být využívány, kopírovány, distribuovány v nezměněné podobě pouze pro informační soukromé účely a za předpokladu zachování symbolu autorských práv a upozornění uvedených v zápatí stránek. Toto právo není rozšířeno na software, pokud není uděleno povolení ve smyslu níže uvedeného odstavce 6.

  • Vzhledem k tomu, že webové stránky poskytují přístup k mezinárodním produktovým katalogům Marantz, mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na konkrétní produkty či služby Marantz, které nejsou (okamžitě) k dispozici v konkrétní zemi. Žádný takový odkaz neznamená, že společnost Marantz plánuje prodej zmíněných produktů nebo služeb v konkrétní zemi.

  • Software přístupný ke stažení z libovolných webových stránek podléhá licenci za podmínek příslušné licenční smlouvy. Software je zpřístupněn pouze koncovým uživatelům a jakékoli jeho další kopírování, reprodukce nebo redistribuce je výslovně zakázána s výjimkou případů uvedených v příslušné licenční smlouvě. ZÁRUKY, POKUD SE NA TAKOVÝ SOFTWARE VZTAHUJÍ, PLATÍ POUZE VE SMYSLU VÝSLOVNÉHO UVEDENÍ V PŘÍSLUŠENÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ. SPOLEČNOST MARANTZ SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH DALŠÍCH ZÁRUK, REPREZENTACÍ A PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K TAKOVÉMU SOFTWARU VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK.

  • Tyto všeobecné podmínky se řídí a jsou interpretovány v souladu se zákony Holandska.

  • Autorská práva k webovým stránkám a jejich obsahu příslušejí společnosti Marantz nebo jejím poskytovatelům licence. Všechna práva vyhrazena.

Dostupnost modelů se může lišit podle jednotlivých zemí. Společnost Marantz si vyhrazuje právo změny designu a specifikací svých produktů bez předchozího upozornění.


Dolby, Pro Logic, Dolby Surround a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc. Vyrobeno na základě licence společnosti Lucasfilm Ltd. Lucasfilm a THX jsou registrované ochranné známky společnosti Lucasfilm Ltd. Vyrobeno na základě licence společnosti Digital Theater Systems Inc. s použitím patentů USA č. 5.451.942 a dalších světových vydaných a přihlášených patentů. "DTS" a "DTS Digital Surround" jsou ochranné známky společnosti Digital Theater Systems Inc. ©1996 Digital Theater Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Názvy TruSurround, SRS a symbol SRS jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc., technologie TruSurround je vyrobena na základě licence společnosti SRS Labs, Inc."

X
We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Find out more